Parlamentarno vprašanje - O-000040/2018Parlamentarno vprašanje
O-000040/2018

Globalna prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih

Vprašanje za ustni odgovor O-000040/2018
za Svet
Člen 128 poslovnika
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Postopek : 2017/2922(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000040/2018
Predložena besedila :
O-000040/2018 (B8-0017/2018)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Uredba o kozmetičnih izdelkih določa pogoje za trženje kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin v EU, njen namen pa je vzpostaviti notranji trg za kozmetične izdelke in hkrati vzdrževati visoko raven varovanja zdravja ljudi (Uredba (ES) št. 1223/2009). Testiranje končnih kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin na živalih je v EU prepovedano, prvo od septembra 2004, drugo od marca 2009 („prepoved testiranja“). Prepoved trženja končnih kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin, ki so bili testirani na živalih, je v celoti začela veljati marca 2013, ne glede na razpoložljivost alternativnih metod, brez testiranja na živalih („prepoved trženja“). Ti prelomni prepovedi kažeta na vodilno vlogo EU na področju zaščite živali in njeno zavezanost k odpravi poskusov na živalih. Poleg tega imata tudi zelo pozitivne posledice; Evropa ima uspešen in inovativen kozmetični sektor. Raziskave na področju alternativnih metod so dosegle izjemne rezultate. Predvsem pa je prepoved EU pokazala, da je mogoče postopno opuščati testiranje kozmetičnih izdelkov na živalih. Testiranje kozmetičnih izdelkov na živalih ni več opravičljivo in ga je treba zato postopno odpraviti po vsem svetu. A kljub vidnemu zakonodajnemu napredku približno 80 % držav v svetu še vedno dovoljuje poskuse na živalih in trženje kozmetičnih izdelkov, testiranih na njih.

V zvezi s tem bi želeli, da Svet odgovori na naslednja vprašanja:

1. Kako Svet ocenjuje sedanji globalni vpliv prepovedi testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih na ravni EU in kako to prepoved sprejemajo tretje države?

2. Kako bo Svet zagotovil, da noben kozmetični izdelek v prodaji v EU ni bil nikoli testiran na živalih v tretji državi?

3. Ali bo Svet odločno ukrepal, da bi dosegel preboj pri sprejetju mednarodnega sporazuma, ki bi po vzoru uredbe EU o kozmetičnih izdelkih na svetovni ravni dokončno odpravil testiranje kozmetičnih izdelkov na živalih?

4. Kako bo Svet spodbujal globalno prepoved testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih na ravni OZN?

5. Kako bo Svet zagotovil, da izvajanje globalne prepovedi testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih ni v nasprotju s trgovinskimi sporazumi in pravili Svetovne trgovinske organizacije?

Zadnja posodobitev: 13. april 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov