Menetlus : 2017/2922(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000041/2018

Esitatud tekstid :

O-000041/2018 (B8-0018/2018)

Arutelud :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 94kWORD 20k
12. aprill 2018
O-000041/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000041/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

 Teema: Loomkatsete üldise keelu kehtestamine kosmeetikatööstuses
 Vastus täiskogul 

Kosmeetikatoodete määrus sätestab kosmeetikatoodete ja koostisainete turustamise tingimused ELis ja selle eesmärk on luua kosmeetikatoodete siseturg, tagades samal ajal inimeste tervise kõrgetasemelise kaitse (määrus (EÜ) nr 1223/2009). Valmis kosmeetikatoodete katsetamine loomadel on ELis keelatud alates 2004. aasta septembrist ning kosmeetikavahendite koostisainete loomkatsed keelati alates 2009. aasta märtsist (loomkatsete keeld). Loomadel katsetatud valmis kosmeetikatoodete ja nende koostisosade turustamise keeld jõustus täies ulatuses 2013. aasta märtsis, sõltumata loomkatseid asendavate alternatiivsete meetodite kättesaadavusest (turustamiskeeld). Need märgilise tähtsusega keelud näitavad ELi juhtpositsiooni loomakaitse valdkonnas ning pühendumist loomkatsete lõpetamisele. Lisaks on neil olnud väga positiivseid tagajärgi; Euroopal on jõudsalt edenev ja uuenduslik kosmeetikasektor. Alternatiivseid meetodeid käsitlevates teadusuuringutes on saavutatud märkimisväärseid tulemusi. Eelkõige on ELi loomkatsete keeld näidanud, et loomkatsete järk-järgult kaotamine kosmeetikatööstuses on võimalik. Kosmeetika katsetamine loomadel ei ole enam õigustatud ning tuleks järk-järgult lõpetada terves maailmas. Hoolimata mõningatest märkimisväärsetest edusammudest üle maailma lubab aga umbes 80 % maailma riikidest endiselt loomkatseid ja loomadel katsetatud kosmeetikatoodete turustamist.

Seoses sellega sooviksime Euroopa Komisjonilt vastuseid järgmistele küsimustele:

1. Kuidas hindab komisjon mõju, mida loomkatsete kosmeetikatööstuses keelamine ELis ülemaailmselt avaldab, ja selle vastuvõtmist kolmandate riikide poolt?

2. Kuidas tagab komisjon, et mitte ühtegi ELi turule toodud kosmeetikatoodet ei oleks kolmandas riigis loomadel katsetatud?

3. Kas komisjon võtab otsustavaid meetmeid, et saavutada rahvusvaheline kokkulepe, mis lõpetaks ELi kosmeetikatoodete määrusest eeskuju võttes üleilmselt kosmeetika katsetamise loomadel?

4. Kuidas tagab komisjon, et loomkatsete üldise kosmeetikatööstuses keelustamise jõustamine ei ole vastuolus kaubanduslepingute ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjadega?

5. Kuidas edendab komisjon loomkatsete üldist keelustamist kosmeetikatööstuses ÜROs?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 13. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika