Parlamentarno pitanje - O-000041/2018Parlamentarno pitanje
O-000041/2018

Opća zabrana ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe

Pitanje za usmeni odgovor O-000041/2018
upućeno Komisiji
članak 128
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, u ime Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Postupak : 2017/2922(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000041/2018
Podneseni tekstovi :
O-000041/2018 (B8-0018/2018)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Uredbom o kozmetičkim proizvodima utvrđuju se uvjeti za stavljanje kozmetičkih proizvoda i sastojaka na tržište u EU-u te je njezin cilj uspostava unutarnjeg tržišta za kozmetičke proizvode, a istovremeno se osigurava visoka razina zaštite ljudskog zdravlja (Uredba (EZ) br. 1223/2009). Ispitivanje gotovih kozmetičkih proizvoda na životinjama zabranjeno je od rujna 2004. , a ispitivanja kozmetičkih sastojaka na životinjama od ožujka 2009. („zabrana ispitivanja”). Zabrana stavljanja na tržište gotovih kozmetičkih proizvoda i kozmetičkih sastojaka koji su ispitani na životinjama primjenjuje se u potpunosti od ožujka 2013., bez obzira na to jesu li na raspolaganju alternativna ispitivanja koja se ne provode na životinjama („zabrana stavljanja na tržište”). Te povijesne zabrane dokaz su vodeće uloge EU-a u području zaštite životinja i njegove posvećenosti prestanku ispitivanja na životinjama. Osim toga, te zabrane također su dovele do vrlo pozitivnih posljedica - Europa ima uspješan i inovativan sektor kozmetičkih proizvoda. Istraživačkim naporima u pogledu alternativnih metoda postignuti su impresivni rezultati. Prije svega, zabrana koju EU provodi pokazala je da je postupno ukidanje ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe moguće. Ispitivanje na životinjama u kozmetičke svrhe više ne može biti opravdano i stoga bi se trebalo ukinuti na svjetskoj razini. Međutim, usprkos znatnom zakonodavnom napretku diljem svijeta, oko 80 % svjetskih zemalja i dalje dopušta ispitivanje na životinjama i stavljanje na tržište kozmetičkih proizvoda koji su ispitani na životinjama.

S obzirom na sve navedeno željeli bismo čuti odgovor Komisije na sljedeća pitanja:

1. Kako Komisija ocjenjuje trenutačni globalni učinak zabrane ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe i njezinu prihvaćenost u trećim zemljama?

2. Kako će Komisija osigurati da nijedan kozmetički proizvod koji se stavlja na tržište EU-a nikada nije bio ispitan na životinjama u trećim zemljama?

3. Hoće li Komisija poduzeti odlučne mjere kako bi otvorila put međunarodnom sporazumu kojim bi se konačno prekinulo ispitivanje kozmetičkih proizvoda na životinjama diljem svijeta na temelju modela Uredbe EU-a o kozmetičkim proizvodima?

4. Kako će Komisija osigurati da provedba globalne zabrane ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe nije u suprotnosti s trgovinskim sporazumima i pravilima WTO-a?

5. Kako će Komisija u UN-u promicati globalnu zabranu ispitivanja na životinjama u kozmetičke svrhe?

Posljednje ažuriranje: 13. travnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti