Întrebare parlamentară - O-000041/2018Întrebare parlamentară
O-000041/2018

Interdicție la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000041/2018
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Procedură : 2017/2922(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000041/2018
Texte depuse :
O-000041/2018 (B8-0018/2018)
Voturi :
Texte adoptate :

Regulamentul privind produsele cosmetice reglementează condițiile privind comercializarea produselor și a ingredientelor cosmetice în UE și are drept obiectiv crearea unei piețe interne a produselor cosmetice, asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție a sănătății umane (Regulamentul (CE) nr. 1223/2009). Testarea produselor cosmetice finite și a ingredientelor cosmetice pe animale a fost interzisă în UE începând cu septembrie 2004 și, respectiv, martie 2009 („interdicția privind testarea”). Interdicția de comercializare a produselor cosmetice finite și a ingredientelor cosmetice care au fost testate pe animale a devenit aplicabilă pe deplin în martie 2013, indiferent dacă sunt sau nu disponibile modalități de testare alternative, care să nu includă testarea pe animale („interdicția de comercializare”). Aceste interdicții cruciale demonstrează rolul de lider al UE în domeniul protecției animalelor și angajamentul său de a pune capăt testării pe animale. În plus, aceste interdicții au avut, de asemenea, efecte foarte pozitive; Europa se poate lăuda cu un sector al produselor cosmetice prosper și inovator. Eforturile de cercetare vizând metode alternative s-au soldat cu rezultate impresionante. Mai presus de toate, interdicția impusă de UE a demonstrat că este posibilă eliminarea treptată a testării produselor cosmetice pe animale. Testarea produselor cosmetice pe animale nu mai poate fi justificată și, ca urmare, ar trebui eliminată treptat la nivel mondial. Cu toate acestea, în ciuda unor progrese legislative semnificative pe plan mondial, aproximativ 80 % din țările lumii încă permit testarea pe animale și comercializarea de produse cosmetice testate pe animale;

În acest context, am dori răspunsuri din partea Comisiei la următoarele întrebări:

1. Cum evaluează Comisia impactul global actual și acceptarea de către țările terțe a interdicției UE privind testarea produselor cosmetice pe animale?

2. Cum se va asigura Comisia că toate produsele cosmetice introduse pe piața UE nu au fost niciodată testate pe animale într-o țară terță?

3. Va lua Comisia măsuri decisive pentru a impulsiona încheierea unui acord internațional care să pună capăt definitiv testării produselor cosmetice pe animale la nivel mondial, oferind ca model Regulamentul UE privind produsele cosmetice?

4. Cum se va asigura Comisia că impunerea respectării unei interdicții la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale nu intră în conflict cu acordurile comerciale și normele OMC?

5. Cum va promova Comisia, în cadrul ONU, o interdicție la nivel mondial a testării produselor cosmetice pe animale?

Ultima actualizare: 13 aprilie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate