Postup : 2017/2922(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000041/2018

Predkladané texty :

O-000041/2018 (B8-0018/2018)

Rozpravy :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 197kWORD 21k
12. apríla 2018
O-000041/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000041/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 Vec: Globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách
 Odpoveď v pléne 

V nariadení o kozmetických výrobkoch sa stanovujú podmienky pre uvádzanie kozmetických výrobkov a zložiek na trh v EÚ a jeho cieľom je vytvoriť vnútorný trh pre kozmetické výrobky a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia (nariadenie (ES) č. 1223/2009). Testovanie konečných kozmetických výrobkov na zvieratách je v EÚ zakázané od septembra 2004 a testovanie kozmetických zložiek od marca 2009 („zákaz testovania“). Zákaz uvádzania konečných kozmetických výrobkov a kozmetických zložiek, ktoré boli testované na zvieratách, na trh sa začal v plnom rozsahu uplatňovať v marci 2013, bez ohľadu na dostupnosť alternatívnych testov, pri ktorých sa nevyužívajú zvieratá („zákaz uvádzania na trh“). Tieto zásadné zákazy sú dôkazom vedúceho postavenia EÚ v oblasti ochrany zvierat a jej odhodlania ukončiť testovanie na zvieratách. Navyše majú aj veľmi pozitívne dôsledky. V Európe je prosperujúce a inovatívne kozmetické odvetvie. Výskum v oblasti alternatívnych metód priniesol obdivuhodné výsledky. Predovšetkým zákaz EÚ ukázal, že postupné zrušenie testovania kozmetických výrobkov na zvieratách je možné. Testovanie kozmetických výrobkov na zvieratách už nemožno odôvodniť, a preto by sa malo postupne zrušiť v globálnom meradle. Aj napriek významnému legislatívnemu pokroku vo svete však približne 80 % krajín sveta stále povoľuje testovanie na zvieratách a uvádzanie kozmetických výrobkov testovaných na zvieratách na trh.

V tejto súvislosti by sme uvítali odpovede Komisie na tieto otázky:

1. Ako Komisia hodnotí súčasný globálny dosah zákazu EÚ týkajúceho sa testovania kozmetických výrobkov na zvieratách a jeho prijatie zo strany tretích krajín?

2. Ako Komisia zabezpečí, aby všetky kozmetické výrobky umiestnené na trhu EÚ neboli nikdy testované na zvieratách v tretej krajine?

3. Prijme Komisia rozhodné opatrenia, ktoré by vytvorili podmienky pre medzinárodnú dohodu na definitívne ukončenie testovania kozmetických výrobkov na zvieratách na globálnej úrovni, podľa vzoru nariadenia o kozmetických výrobkoch v EÚ?

4. Ako Komisia zabezpečí, aby presadzovanie globálneho zákazu testovania kozmetických výrobkov na zvieratách nebolo v rozpore s obchodnými dohodami a pravidlami WTO?

5. Ako bude Komisia presadzovať globálny zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách v rámci OSN?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 13. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia