Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000042/2018Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000042/2018

Μείζονος σημασίας επερώτηση - Εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας της Οικογένειας (15 Μαΐου)

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση O-000042/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130β του Κανονισμού
Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2018/2722(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000042/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000042/2018 (B8-0021/2018)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Με το υπ. αριθ. A/RES/47/237 ψήφισμά της, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την 15η Μαΐου Διεθνή Ημέρα της Οικογένειας. Η Διεθνής Ημέρα της Οικογένειας αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια. Ο φετινός εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας της Οικογένειας έχει θέμα την οικογένεια και τις κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς και θα επικεντρωθεί στην διερεύνηση του ρόλου της οικογένειας στην προώθηση του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης υπ. αριθ. 16 σε ό,τι αφορά τη σημασία της ενίσχυσης των ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Διεθνής Ημέρα της Οικογένειας διαθέτει επίσημο σήμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σημαία.

1. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής στους διεθνείς οργανισμούς σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τις οικογένειες; Ποιες δραστηριότητες προετοιμάζει η Επιτροπή για τον φετινό εορτασμό;

2. Με ποιες ΜΚΟ θα συμπράξει η Επιτροπή για τον σχεδιασμό, τον καθορισμό, την προαγωγή και την υλοποίηση των πολιτικών της Επιτροπής σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν τις οικογένειες;

3. Το επίσημο σήμα του ΟΗΕ για τη Διεθνή Ημέρα της Οικογένειας είναι ένας πράσινος κύκλος με ένα κόκκινο σύμβολο που, με απλές γραμμές, αναπαριστά μια καρδιά και ένα σπίτι. Το νόημα είναι ότι οι οικογένειες βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνίας και ότι παρέχουν σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, ένα καταφύγιο σταθερότητας και υποστήριξης. Προτίθεται άραγε η Επιτροπή να υψώσει το επίσημο λάβαρο της Διεθνούς Ημέρας της Οικογένειας των Ηνωμένων Εθνών σε όλες τις εγκαταστάσεις της στις 15 Μαΐου;