Întrebare parlamentară - O-000042/2018Întrebare parlamentară
O-000042/2018

Interpelare majoră - Celebrarea Zilei Internaționale a Familiei (15 mai)

Interpelare majoră cu solicitare de răspuns scris și dezbatere O-000042/2018
adresată Comisiei
Articolul 130b din Regulamentul de procedură
Jörg Meuthen, în numele Grupului EFDD

Procedură : 2018/2722(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000042/2018
Texte depuse :
O-000042/2018 (B8-0021/2018)
Voturi :
Texte adoptate :

Prin Rezoluția A/RES/47/237, Adunarea Generală a ONU a declarat data de 15 mai ca Zi internațională a familiei (ZIF). ZIF reflectă importanța pe care o acordă comunitatea internațională familiei. Celebrarea ZIF în 2018, cu tema „Familia și societatea incluzivă”, va explora rolul familiei în promovarea obiectivului de dezvoltare sustenabilă nr. 16 în ceea ce privește „promovarea unei societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare sustenabilă”. ZIF are un simbol oficial, care poate fi utilizat pe un drapel.

1. Care este poziția Comisiei în cadrul organizațiilor internaționale cu privire la aspectele legate de familie și ce activități pregătește pentru celebrarea din acest an?

2. Care sunt ONG-urile partenere ale Comisiei în conceperea, deciderea, promovarea și implementarea politicilor Comisiei în domeniul familiei?

3. Simbolul oficial stabilit de ONU al ZIF este un cerc verde plin, cu un desen roșu simplu în mijloc, reprezentând o inimă și o casă. Acest lucru indică faptul că familia reprezintă centrul societății, oferind stabilitate și susținere persoanelor de toate vârstele. Va arbora Comisia pe 15 mai drapelul oficial al ONU pentru ZIF la toate sediile sale?

Ultima actualizare: 7 mai 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate