Parlamentsfråga - O-000042/2018Parlamentsfråga
O-000042/2018

Större interpellation - Firandet av Internationella familjedagen (den 15 maj)

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt - O-000042/2018
till kommissionen
Artikel 130b i arbetsordningen
Jörg Meuthen, för EFDD-gruppen

Förfarande : 2018/2722(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000042/2018
Ingivna texter :
O-000042/2018 (B8-0021/2018)
Omröstningar :
Antagna texter :

Genom sin resolution A/RES/47/237 utropade FN:s generalförsamling den 15 maj till FN:s internationella familjedag. Internationella familjedagen återspeglar den vikt som det internationella samfundet fäster vid familjen. I år, 2018, är temat för Internationella familjedagen ”familjen och inkluderande samhällen”, och man kommer att undersöka familjens roll i främjandet av mål nr 16 för hållbar utveckling i fråga om att ”främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling”. Internationella familjedagen har en officiell symbol som kan användas på en flagga.

1. Vad intar kommissionen för ståndpunkt i internationella organisationer som arbetar med familjerelaterade frågor, och vilka aktiviteter planerar kommissionen för årets firande?

2. Vilka icke-statliga organisationer samarbetar kommissionen med för att utforma, fastställa, främja och genomföra sin familjepolitik?

3. Den officiella FN-symbolen för Internationella familjedagen är en grön cirkel med en bild i rött. Bilden består av enkla penseldrag av ett hjärta och ett hus. Detta pekar på att familjer har en central betydelse i samhället och erbjuder ett stabilt och stöttande hem för människor i alla åldrar. Kommer kommissionen att hissa Internationella familjedagens officiella flagga vid kommissionens samtliga byggnader den 15 maj?

Senaste uppdatering: 7 maj 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy