Parlamentin kysymys - O-000043/2018Parlamentin kysymys
O-000043/2018

Neuvottelut uudesta kumppanuussopimuksesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän kanssa

Suullisesti vastattava kysymys O-000043/2018
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Linda McAvan, Kehitysvaliokunnan puolesta

Menettely : 2018/2634(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000043/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000043/2018 (B8-0025/2018)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Komissio antoi 12. joulukuuta 2017 suosituksen neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT-valtiot) välisestä kumppanuussopimuksesta. Neuvottelut tarjoavat mahdollisuuden nykyaikaistaa EU:n ja AKT-valtioiden ryhmän välistä kumppanuutta, jonka olisi oltava jatkossakin oikeudellisesti sitova ja arvoihin perustuva. Ehdotus herättää monia kysymyksiä:

– Miten neuvoston toimeksiannossa sovitetaan yhteen ehdotus siirtymisestä kohti alueellisia sopimuksia AKT-maiden vahvan identiteetin säilyttämisen kanssa?

– Millaista roolia ja oikeudellista asemaa uudessa kumppanuudessa suunnitellaan Afrikan unionille ja alueellisille järjestöille, kuten alueellisille talousyhteisöille?

– Millaiseen tasapainoon neuvosto pyrkii, kun keskitytään voimakkaasti Afrikkaan ja toisaalta pyritään jatkamaan kumppanuutta Karibian ja Tyynenmeren alueiden kanssa?

– Miten neuvosto aikoo tehostaa poliittista vuoropuhelua, parantaa ihmisoikeustilanteen seurantaa ja tehdä seurannasta osallistavampaa?

– Miten neuvosto aikoo rakentaa useiden eri toimijoiden välistä aitoa kumppanuutta, jossa parlamenteilla, kansalaisyhteiskunnalla ja alue- ja paikallisviranomaisilla olisi vahvempi rooli sopimuksen koko elinkaaren ajan, siis neuvotteluista täytäntöönpanoon?

– Miten neuvosto aikoo varmistaa, että avustamista laajemmalle ulotettuja politiikan osa-alueita sisältävä kumppanuus ei heikennä kumppanuuksiin kuuluvaa sitoutumista köyhyyden hävittämiseen ja kaikkien mukaan ottamiseen? Miten neuvosto aikoo luoda kehyksen, jossa yksityisen sektorin toimissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja kestävän kehityksen periaatteita?

– Miten neuvosto aikoo vahvistaa tulevan kumppanuuden parlamentaarista ulottuvuutta? Mitä institutionaalisia rakenteita neuvosto suunnittelee yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen lisäksi?

– Missä määrin neuvotteluvaltuuksilla laajennetaan tulevan parlamentaarisen edustajakokouksen kuulemiseen liittyviä valtuuksia tai neuvoa-antavia valtuuksia ja varmistetaan, että ministerineuvosto kuulee edustajakokousta säännöllisesti?

– Aikooko neuvosto julkistaa EU:n lopulliset neuvotteluohjeet?

Päivitetty viimeksi: 4. toukokuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö