Parlamenti kérdés - O-000043/2018Parlamenti kérdés
O-000043/2018

Az afrikai, karibi és csendes-óceáni térség államaival kötendő új partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000043/2018
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Linda McAvan, a Fejlesztési Bizottság nevében

Eljárás : 2018/2634(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000043/2018
Előterjesztett szövegek :
O-000043/2018 (B8-0025/2018)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

2017. december 12-én a Bizottság az Európai Unió és az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportja közötti partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlást fogadott el. A tárgyalások lehetőséget biztosítanak az EU és az AKCS--államok csoportja közötti partnerség korszerűsítésére, amely jogilag kötelező és értékalapú marad. A javaslatok számos kérdést vetnek fel:

– Hogyan fogja a Tanács megbízatása a regionális paktumok felé tett javasolt elmozdulást az AKCS-országok erős identitásának megőrzésével összeegyeztetni?

– Az új partnerség keretében milyen szerepet és jogállást terveznek az Afrikai Uniónak és a regionális szervezeteknek, például a regionális gazdasági közösségeknek?

– Milyen fajta egyensúlyt kíván a Tanács elérni az Afrikára való erőteljes összpontosítás, valamint a Karib-térséggel és a csendes-óceáni régióval fenntartott partnerség között?

– Hogyan szándékozik a Tanács hatékonyabbá tenni a politikai párbeszédet, javítani az emberi jogok helyzetének nyomon követését, valamint befogadóbb és részvételen alapuló ellenőrzést végezni?

– Hogyan szándékozik a Tanács egy valódi, többszereplős partnerséget kiépíteni, amely megerősített szerepet biztosítana a parlamentek, a civil társadalom, valamint a regionális és helyi hatóságok számára a megállapodás teljes életciklusa során, a tárgyalásoktól a végrehajtásig?

– Hogyan biztosítja a Tanács, hogy a támogatáson túlmutató, több szakpolitikai elemet tartalmazó kibővített partnerség ne gyengítse a szegénység felszámolására irányuló partnerségi kötelezettségvállalást, és abból senki sem maradjon ki? Mik a Tanács szándékai annak érdekében, hogy az emberi jogokat és a fenntartható fejlesztési elveket tiszteletben tartó keretet hozzon létre a magánszektor fellépései számára?

– Hogyan fogja a Tanács megbízatása megerősíteni a jövőbeli partnerség parlamenti dimenzióját? Milyen intézményi struktúrát irányoz elő a Tanács az átfogó Közös Parlamenti Közgyűlés mellett?

– A megbízatás milyen mértékben erősíti a jövőbeli Közös Parlamenti Közgyűlés konzultációs/tanácsadói hatáskörét, és hogyan biztosítja, hogy a Miniszterek Tanácsa rendszeresen konzultáljon a Közgyűléssel?

– Szándékozik-e a Tanács a végleges uniós tárgyalási irányelveket közzétenni?

Utolsó frissítés: 2018. május 4.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat