Parlamentarno vprašanje - O-000043/2018Parlamentarno vprašanje
O-000043/2018

Pogajanja o novem partnerskem sporazumu s skupino afriških, karibskih in pacifiških držav

Vprašanje za ustni odgovor O-000043/2018
za Svet
Člen 128 poslovnika
Linda McAvan, v imenu Odbora za razvoj

Postopek : 2018/2634(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000043/2018
Predložena besedila :
O-000043/2018 (B8-0025/2018)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Komisija je 12. decembra 2017 sprejela priporočilo za sklep Sveta o odobritvi začetka pogajanj o partnerskem sporazumu med EU in skupino afriških, karibskih in pacifiških držav. Pogajanja ponujajo priložnost za posodobitev partnerstva med EU in skupino držav AKP, ki naj bi ostalo pravno zavezujoče in še naprej temeljilo na vrednotah. Zaradi predlogov se porajajo številna vprašanja:

– Kako bo Svet v svojem mandatu uskladil predlagan prehod na regionalne dogovore z ohranitvijo trdne identitete AKP?

– Kakšna vloga in pravni status se predvidevata za Afriško unijo in za regionalne organizacije, kot so regionalne gospodarske skupnosti, v okviru novega partnerstva?

– Za kakšno ravnovesje med močno osredotočenostjo na Afriko in nadaljnjim partnerstvom s karibsko in pacifiško regijo si prizadeva Svet?

– Kako namerava Svet povečati učinkovitost političnega dialoga, izboljšati spremljanje razmer na področju človekovih pravic in poskrbeti, da bo spremljanje bolj vključujoče in participativno?

– Kako namerava Svet vzpostaviti pristno partnerstvo z več akterji, ki bo namenilo večjo vlogo parlamentom, civilni družbi ter regionalnim in lokalnim organom v celotnem življenjskem ciklu sporazuma, od pogajanj do izvajanja?

– Kako bo Svet zagotovil, da razširjeno partnerstvo z več elementi politike, ki presega pomoč, ne bo oslabilo zaveze partnerstva k izkoreninjenju revščine in zaveze, da nihče ne bo zapostavljen? Kaj namerava Svet storiti v zvezi z oblikovanjem okvira, ki bo spoštoval človekove pravice in načela trajnostnega razvoja, na področju dejavnosti zasebnega sektorja?

– Kako bo Svet v svojem mandatu okrepil parlamentarno razsežnost v bodočem partnerstvu? Kakšno institucionalno strukturo predvideva Svet poleg splošne skupne parlamentarne skupščine?

– V kakšnem obsegu bo Svet v svojem mandatu okrepil posvetovalne/svetovalne pristojnosti bodoče skupne parlamentarne skupščine in zagotovil, da se bo Svet ministrov redno posvetoval s skupščino?

– Ali namerava Svet objaviti končne pogajalske smernice EU?

Zadnja posodobitev: 4. maj 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov