Postup : 2018/2634(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000044/2018

Předložené texty :

O-000044/2018 (B8-0026/2018)

Rozpravy :

PV 13/06/2018 - 17
CRE 13/06/2018 - 17

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 187kWORD 19k
2. května 2018
O-000044/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000044/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Linda McAvan, za Výbor pro rozvoj

 Předmět: Jednání o nové dohodě o partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy
 Odpověď na plenárním zasedání 

Dne 12. prosince 2017 Komise přijala doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o partnerství mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT). Jednání poskytují příležitost k modernizaci partnerství mezi EU a státy AKT, které by mělo zůstat právně závazné a založené na hodnotách. Návrhy vyvolávají řadu otázek:

– Jak hodlá Komise sladit navrhovaný přechod k regionálním dohodám se zachováním silné identity států AKT?

– Jakou úlohu budou hrát Africká unie a regionální organizace, jako jsou regionální hospodářská společenství, v rámci nového partnerství a jaké právní postavení se pro ně předpokládá?

– O jakou rovnováhu Komise usiluje mezi silným důrazem na Afriku a pokračujícím partnerstvím s Karibikem a Tichomořím?

– Jak hodlá Komise dosáhnout účinnějšího politického dialogu, zlepšit monitorování situace v oblasti lidských práv a zajistit, aby bylo monitorování inkluzivnější a participativnější?

– Jak má Komise v úmyslu vytvořit skutečné partnerství založené na více aktérech, které by posílilo úlohu parlamentů, občanské společnosti a regionálních a místních orgánů v průběhu celého období spjatého s dohodou, tj. od vyjednávání až po provádění?

– Jak Komise zajistí, aby rozšířené partnerství s vícero politickými prvky, které přesahuje rámec pomoci, neoslabilo partnerské závazky vymýtit chudobu a nikoho neopomíjet? Jaké má Komise záměry, pokud jde o vytvoření takového rámce, který bude zohledňovat lidská práva a zásady udržitelného rozvoje ve vztahu k opatřením v soukromém sektoru?

– Jak hodlá Komise posílit parlamentní rozměr budoucího partnerství? Jakou institucionální strukturu Komise plánuje kromě zastřešujícího Smíšeného parlamentního shromáždění?

– Jakým způsobem má Komise v úmyslu posílit konzultační/poradní pravomoci budoucího Smíšeného parlamentního shromáždění a zajistit, aby Rada ministrů pravidelně konzultovala s tímto shromážděním?

– Bude Komise požadovat, aby Rada zveřejnila konečnou podobu směrnic EU pro jednání?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 4. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí