Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000044/2018Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000044/2018

Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale med Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000044/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Linda McAvan, for Udviklingsudvalget

Procedure : 2018/2634(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000044/2018
Indgivne tekster :
O-000044/2018 (B8-0026/2018)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den 12. december 2017 vedtog Kommissionen en henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en partnerskabsaftale mellem EU og Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet. Forhandlingerne giver mulighed for at modernisere partnerskabet mellem EU og Gruppen af AVS-stater, som fortsat bør være juridisk bindende og baseret på værdier. Forslaget rejser en række spørgsmål:

– Hvorledes agter Kommissionen at forene det foreslåede skift i retning af regionale aftaler med bevarelsen af en stærk AVS-identitet?

– Hvilken rolle og juridisk status forudses der i det nye partnerskab for Den Afrikanske Union og for regionale organisationer såsom de regionale økonomiske fællesskaber?

– Hvilken form for balance tilstræber Kommissionen mellem et stærkt fokus på Afrika og det fortsatte partnerskab med landene i Vestindien og Stillehavsområdet?

– Hvordan agter Kommissionen at gøre den politiske dialog mere effektiv, forbedre overvågningen af menneskerettighedssituationen og gøre overvågningen mere inklusiv og deltagelsesbaseret?

– Hvordan agter Kommissionen at opbygge et ægte partnerskab med mange aktører, som vil give parlamenterne, civilsamfundet og de regionale og lokale myndigheder en styrket rolle i hele aftalens livscyklus, fra forhandlingerne til gennemførelsen?

– Hvordan vil Kommissionen sikre, at et udvidet partnerskab med flere politiske elementer, der rækker ud over støtte, ikke vil svække partnerskabets forpligtelser med hensyn til at udrydde fattigdom og til ikke at lade nogen i stikken? Hvad er Kommissionens hensigter, når det drejer sig om at skabe en ramme, der respekterer menneskerettighederne og principperne om bæredygtig udvikling i forbindelse med den private sektors tiltag?

– Hvorledes agter Kommissionen at styrke det fremtidige partnerskabs parlamentariske dimension? Hvilken institutionel struktur forestiller Kommissionen sig ud over den overordnede Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU?

– Hvordan agter Kommissionen at styrke den fremtidige Blandede Parlamentariske Forsamlings høringskompetencer og rådgivende kompetencer og sikre, at forsamlingen høres regelmæssigt af Ministerrådet?

– Vil Kommissionen anmode Rådet om at offentliggøre EU's endelige forhandlingsdirektiver?

Seneste opdatering: 4. maj 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik