Menetlus : 2018/2634(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000044/2018

Esitatud tekstid :

O-000044/2018 (B8-0026/2018)

Arutelud :

PV 13/06/2018 - 17
CRE 13/06/2018 - 17

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 98kWORD 18k
2. mai 2018
O-000044/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000044/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Linda McAvan, Arengukomisjoni nimel

 Teema: Läbirääkimised uue partnerluslepingu sõlmimiseks Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide rühmaga
 Vastus täiskogul 

12. detsembril 2017 võttis komisjon vastu soovituse nõukogu otsuse kohta, millega antakse luba alustada läbirääkimisi ELi ja Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide rühma partnerluslepingu üle. Läbirääkimised annavad võimaluse ajakohastada ELi ja AKV riikide rühma partnerlust, mis peaks jääma õiguslikult siduvaks ja väärtuspõhiseks. Ettepanekutega seoses tekib palju küsimusi.

– Kuidas kavatseb komisjon ühitada ettepaneku piirkondlikele kokkulepetele ülemineku kohta tugeva AKV identiteedi säilitamisega?

– Milline roll ja missugune õiguslik staatus on uues partnerluses kavandatud Aafrika Liidule ja piirkondlikele organisatsioonidele, nagu piirkondlikud majandusühendused?

– Millist tasakaalu püüab komisjon saavutada ühelt poolt tugeva Aafrika rõhuasetuse ning teiselt poolt Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonnaga jätkuva partnerluse vahel?

– Kuidas kavatseb komisjon tõhustada poliitilist dialoogi, parandada inimõiguste olukorra jälgimist ning muuta see kaasavamaks ja rohkem osalust võimaldavaks?

– Kuidas kavatseb komisjon luua tõelise mitme osalejaga partnerluse, kus parlamentidel, kodanikuühiskonnal ning piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel oleks suurem roll kokkuleppe kogu elutsükli jooksul, alates läbirääkimistest kuni rakendamiseni?

– Kuidas kavatseb komisjon tagada, et laiendatud partnerlusega, mille poliitikaelemendid ei piirdu vaid abiandmisega, ei nõrgendataks partnerluses sisalduvat vaesuse kaotamise ning kõigi kaasamise kohustust? Millised on komisjoni kavatsused seoses sellise raamistiku loomisega, milles austaks inimõigusi ja kestliku arengu põhimõtteid erasektori tegevuses?

– Kuidas kavatseb komisjon tulevase partnerluse parlamentaarset mõõdet tugevdada? Millist institutsioonilist struktuuri kavandab komisjon lisaks üldisele parlamentaarsele ühisassambleele?

– Kuidas kavatseb komisjon tulevase parlamentaarse ühisassamblee konsulteerimis- ja nõuandevolitusi tugevdada ning tagada, et ministrite nõukogu regulaarselt assambleega konsulteeriks?

– Kas komisjon taotleb nõukogult ELi lõplike läbirääkimisjuhiste avaldamist?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 4. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika