Menettely : 2018/2634(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000044/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000044/2018 (B8-0026/2018)

Keskustelut :

PV 13/06/2018 - 17
CRE 13/06/2018 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 98kWORD 18k
2. toukokuuta 2018
O-000044/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000044/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Linda McAvan, Kehitysvaliokunnan puolesta

 Aihe: Neuvottelut uudesta kumppanuussopimuksesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän kanssa
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Komissio antoi 12. joulukuuta 2017 suosituksen neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT-valtiot) välisestä kumppanuussopimuksesta. Neuvottelut tarjoavat mahdollisuuden nykyaikaistaa EU:n ja AKT-valtioiden ryhmän välistä kumppanuutta, jonka olisi oltava jatkossakin oikeudellisesti sitova ja arvoihin perustuva. Ehdotus herättää monia kysymyksiä:

– Miten komissio aikoo sovittaa yhteen ehdotuksen siirtymisestä kohti alueellisia sopimuksia AKT-maiden vahvan identiteetin säilyttämisen kanssa?

– Millaista roolia ja oikeudellista asemaa uudessa kumppanuudessa suunnitellaan Afrikan unionille ja alueellisille järjestöille, kuten alueellisille talousyhteisöille?

– Millaiseen tasapainoon komissio pyrkii, kun keskitytään voimakkaasti Afrikkaan ja toisaalta pyritään jatkamaan kumppanuutta Karibian ja Tyynenmeren alueiden kanssa?

– Miten komissio aikoo tehostaa poliittista vuoropuhelua, parantaa ihmisoikeustilanteen seurantaa ja tehdä seurannasta osallistavampaa?

– Miten komissio aikoo rakentaa useiden eri toimijoiden välistä aitoa kumppanuutta, jossa parlamenteilla, kansalaisyhteiskunnalla ja alue- ja paikallisviranomaisilla olisi vahvempi rooli sopimuksen koko elinkaaren ajan, siis neuvotteluista täytäntöönpanoon?

– Miten komissio aikoo varmistaa, että avustamista laajemmalle ulotettuja politiikan osa-alueita sisältävä kumppanuus ei heikennä kumppanuuksiin kuuluvaa sitoutumista köyhyyden hävittämiseen ja kaikkien mukaan ottamiseen? Miten komissio aikoo luoda kehyksen, jossa yksityisen sektorin toimissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja kestävän kehityksen periaatteita?

– Miten komissio aikoo vahvistaa tulevan kumppanuuden parlamentaarista ulottuvuutta? Mitä institutionaalisia rakenteita komissio suunnittelee yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen lisäksi?

– Miten komissio aikoo laajentaa tulevan parlamentaarisen edustajakokouksen kuulemiseen liittyviä valtuuksia tai neuvoa-antavia valtuuksia ja varmistaa, että ministerineuvosto kuulee edustajakokousta säännöllisesti?

– Aikooko komissio pyytää neuvostoa julkistamaan EU:n lopulliset neuvotteluohjeet?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 4. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö