Nós Imeachta : 2018/2634(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000044/2018

Téacsanna arna gcur síos :

O-000044/2018 (B8-0026/2018)

Díospóireachtaí :

PV 13/06/2018 - 17
CRE 13/06/2018 - 17

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 97kWORD 17k
2 Bealtaine 2018
O-000044/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000044/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Linda McAvan, thar ceann An Coiste um Fhorbairt

 Ábhar: Caibidlíochtaí i gcomhair Comhaontú Comhpháirtíochta nua le Grúpa na Stát san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin
 Freagra sa suí iomlánach 

Ar an 12 Nollaig 2017, ghlac an Coimisiún moladh maidir le cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear tús a chur le caibidlíochtaí i gcomhair Comhaontú Comhpháirtíochta idir AE agus Grúpa na Stát san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin. Cuireann na caibidlíochtaí an deis ar fáil chun an chomhpháirtíocht idir AE agus Grúpa Stát ACC a nuachóiriú, ar comhpháirtíocht í ba cheart fós a bheith ceangailteach ó thaobh dlí agus a bheith luachbhunaithe. Tá roinne ceisteanna á dtarraingt anuas sna moltaí:

– Cad é atá beartaithe ag an gCoimisiún chun teacht ar réiteach idir an t-aistriú atá molta i dtreo comhshocruithe réigiúnacha agus féiniúlacht láidir ACC a chothu?

– Cén ról agus cén stádas dlíthiúil atá beartaithe don Aontas Afracach agus do na heagraíochtaí réigiúnacha, amhail na Comhphobail Eacnamaíochta Réigiúnacha, laistigh den chomhpháirtíocht nua?

– Cén cineál cothromaíochta atá á lorg ag an gCoimisiún idir fócas láidir a dhíriú ar an Afraic agus leanúint leis an gcomhpháirtíocht le réigiúin Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin?

– Cad é atá beartaithe ag an gCoimisiún chun idirphlé polaitiúil a bheith níos éifeachtaí, chun faireachán ar staid chearta an duine a fheabhsú, chun an faireachán a bheith níos cuimsithí agus chun leibhéal níos airde rannpháirtíochta a bheith ag baint leis?

– Cad é atá beartaithe ag an gCoimisiún chun comhpháirtíocht fíor-ilghníomhaithe a chruthú, ar comhpháirtíocht í lena mbeadh ról treisithe ag parlaimintí, ag an tsochaí shibhialta agus ag údaráis réigiúnacha agus áitiúla ar fud shaolré an chomhaontaithe, ó na caibidlíochtaí go dtí an cur chun feidhme?

– Cad é a dhéanfaidh an Coimisiún chun a áirithiú, mar thoradh ar chomhpháirtíocht leathnaithe lena mbainfidh níos mó gnéithe sa bhreis ar chabhair, nach lagófar gealltanais na gcomhpháirtíochtaí maidir leis an mbochtaineacht a dhíothú agus i dtaobh gan aon duine a fhágáil ar lár? Cad atá beartaithe ag an gCoimisiún a mhéid a bhaineann le creat a chruthú, ar creat é lena dtabharfar urraim do chearta an duine agus do phrionsabail na forbartha inbhuanaithe maidir le gníomhaíocht san earnáil phríobháideach?

– Cad é atá beartaithe ag an gCoimisiún chun gné pharlaiminteach na comhpháirtíochta amach anseo a threisiú? Cén struchtúr institiúideach atá beartaithe ag an gCoimisiún, sa bhreis ar an gComhthionól Parlaiminteach (CP) uileghabhálach?

– Cad é atá beartaithe ag an gCoimisiún chun feabhas a chur ar chumhachtaí comhairleacha CP amach anseo agus chun a áirithiú go rachaidh Comhairle na nAirí i gcomhairle go rialta leis an Tionól?

– An iarrfaidh an Coimisiún go ndéanfaidh an Chomhairle treoracha caibidlíochta críochnaitheacha AE a fhoilsiú?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 17 Bealtaine 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais