Postup : 2018/2634(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000044/2018

Predkladané texty :

O-000044/2018 (B8-0026/2018)

Rozpravy :

PV 13/06/2018 - 17
CRE 13/06/2018 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 106kWORD 18k
2. mája 2018
O-000044/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000044/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Linda McAvan, v mene Výboru pre rozvoj

 Vec: Rokovania o novej partnerskej dohode s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi
 Odpoveď v pléne 

Komisia 12. Decembra 2017 prijala odporúčanie na rozhodnutie Rady o poverení začať rokovania o dohode o partnerstve medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (AKT). Rokovania sú príležitosťou na modernizáciu partnerstva medzi EÚ a štátmi AKT, ktoré by malo byť aj naďalej právne záväzné a založené na hodnotách. Návrhy vyvolávajú viacero otázok:

– Ako chce Komisia zosúladiť navrhnutý prechod na regionálne pakty so zachovaním silnej identity AKT?

– Aká úloha a právny status sa v rámci nového partnerstva predpokladá v prípade Africkej únie a regionálnych organizácií, ako sú regionálne hospodárske spoločenstvá?

– Akú rovnováhu chce Komisia dosiahnuť medzi silným zameraním na Afriku a pokračujúce partnerstvo s karibskými a tichomorskými regiónmi?

– Ako plánuje Komisia zefektívniť politický dialóg, zlepšiť monitorovanie situácie v oblasti ľudských práv a dosiahnuť, aby monitorovanie bolo inkluzívnejšie a s vyššou účasťou?

– Ako plánuje Komisia vybudovať skutočné partnerstvo viacerých aktérov, v rámci ktorého by parlamenty, občianska spoločnosť a regionálne a miestne orgány mali posilnenú úlohu počas celého životného cyklu dohody od rokovaní až po vykonávanie?

– Ako Komisia zabezpečí, aby rozšírené partnerstvo s viacerými politickými prvkami nad rámec pomoci neoslabilo záväzok partnerstiev odstrániť chudobu a na nikoho pritom nezabudnúť? Aké sú zámery Komisie, pokiaľ ide o vytvorenie rámca, ktorý dodržiava ľudské práva a zásady udržateľného rozvoja vo vzťahu k činnosti súkromného sektora?

– Ako plánuje Komisia posilniť parlamentný rozmer budúceho partnerstva? S akou inštitucionálnou štruktúrou Komisia počíta okrem zastrešujúceho Spoločného parlamentného zhromaždenia (SPZ)?

– Ako chce Komisia posilniť konzultačnú / poradnú právomoc budúceho SPZ a zabezpečiť, aby Rada ministrov so zhromaždením viedla pravidelné konzultácie?

– Bude Komisia žiadať, aby Rada zverejnila konečné smernice na rokovania EÚ?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 4. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia