Парламентарни въпроси
PDF 218kWORD 19k
2 май 2018 г.
O-000045/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000045/2018
до Комисията (зам.-председател / върховeн представител)
Член 128 от Правилника за дейността
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Относно: VP/HR - Отношенията между ЕС и Турция

Като страна, кандидат за членство в ЕС, Турция трябва да изпълни критериите за присъединяване към ЕС. Въпреки това, Турция нарушава систематично правата на човека и принципите на правовата държава(1). През последните години се наблюдават разширяване на контрола на изпълнителната власт върху съдебната власт и прокуратурата, многобройни задържания, уволнения и произволни местения на съдии и прокурори, както и постоянни атаки срещу адвокати(2). Редица политици, граждани и журналисти са незаконно лишавани от свобода и свободата на словото е грубо накърнявана(3). Освен това, предприсъединителната помощ за Турция не доведе до очакваните положителни резултати(4).

Освен това Турция систематично оспорва и накърнява границите на ЕС. Само през 2017 г. турските въздушни сили са нарушили гръцкото въздушно пространство 3317 пъти(5) и турските военноморски сили са навлезли в гръцките териториални води на Гърция 1998 пъти(6). Показателно е, че на 15 февруари 2018 г. турска патрулна лодка удря умишлено кораб на гръцката брегова охрана в гръцките териториални води(7), а на 1 март 2018 г. турските военни органи са арестували двама гръцки офицери на гръцко-турската граница на Еврос, които оттогава са задържани без обвинение или съдебен процес(8). Освен това Турция възпрепятства планираните проучвания и сондажи в кипърската изключителна икономическа зона (ИИЗ)(9). Наред с това турски войски са нахлули произволно в региона на Африн в Сирия с оръжия, които се внасят от държави от ЕС, като са убивали цивилни лица и са направили масово плячкосване на собственост и разрушаване на религиозни и културни паметници(10). Нещо повече, не бива да се забравя, че от 1974 г. насам около 30 000 турски войници нелегално са разпределени на територията на ЕС, а именно в окупираната северна част на Република Кипър(11).

Върховният представител се приканва да отговори на следните въпроси:

1. Как ЕС планира да реагира по отношение на факта, че Турция не е използвала правилно предприсъединителната помощ с цел изпълнение на критериите за присъединяване към ЕС?

2. Какви са стъпките, които ЕС възнамерява да предприеме с оглед на ефективната защита на границите на ЕС и даване на ясен сигнал на Турция, че тя трябва да зачита международното право и правото на ЕС?

(1) Резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2016 г. относно отношенията между ЕС и Турция, Приети текстове, P8_TA(2016)0450; Резолюция на Европейския парламент от 8 февруари 2018 г. относно настоящото положение с правата на човека в Турция, Приети текстове, P8_TA(2018)0040; Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението на журналистите в Турция, Приети текстове, P8_TA(2016)0423.
(2) Резолюция на Европейския парламент от 8 февруари 2018 г. относно настоящото положение с правата на човека в Турция, Приети текстове, P8_TA(2018)0040.
(3) Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението на журналистите в Турция, Приети текстове, P8_TA(2016)0423.
(4) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_BG.pdf
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html
(7) http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-vessel-off-imia
(8) http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-accidentally-crossing-the-border; http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-release-Greek-soldiers-until-trial
(9) http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/
(10) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214
(11) http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност