Parlamentarna pitanja
PDF 203kWORD 18k
2. svibnja 2018.
O-000045/2018
Pitanje za usmeni odgovor O-000045/2018
upućeno Komisiji (potpredsjednici/Visokoj predstavnici)
članak 128
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Predmet: VP/HR - Odnosi EU-a i Turske

Kao zemlja kandidatkinja za članstvo, Turska mora ispuniti kriterije za pristupanje EU-u. Međutim, Turska sustavno krši ljudska prava i vladavinu prava(1). Posljednjih godina dolazi do širenja izvršnog nadzora nad pravosuđem i tužiteljstvom, brojnih uhićenja, otpuštanja i proizvoljnog premještanja sudaca i tužitelja, kao i kontinuiranih napada na odvjetnike(2). Brojni političari, građani i novinari nezakonito su pritvoreni, a sloboda izražavanja krši se naočigled(3). Osim toga, pretpristupna pomoć Turskoj nije polučila očekivane pozitivne rezultate(4).

Nadalje, Turska sustavno osporava i povređuje granice EU-a. Turske su zračne snage samo u 2017. izvršile povredu nacionalnog zračnog prostora Grčke u 3317 navrata(5), a turska je mornarica izvršila povredu grčkih teritorijalnih voda 1998 puta(6). Znakovito je da se 15. veljače 2018. turski ophodni brod namjerno zabio u plovilo grčke obalne straže u grčkim teritorijalnim vodama(7), dok su 1. ožujka 2018. turska vojna tijela uhitila dva grčka vojnika na grčko-turskoj granici na Evrosu, koji se otad nalaze u pritvoru bez optužnice i suđenja(8). Turska usto ometa planiranu eksploataciju i bušenje u ciparskom isključivom gospodarskom pojasu(9). Nadalje, turska vojska samovoljno je napala regiju Afrin u Siriji s pomoću oružja uvezenog uglavnom iz zemalja EU-a, ubijala civile, pljačkala imovinu te uništavala vjerske i kulturne spomenike u masovnim razmjerima(10). Osim toga, ne smije se zaboraviti da je otprilike 30 000 turskih vojnika od 1974. nezakonito stacionirano na teritoriju EU-a, odnosno na okupiranoj sjevernoj polovici Republike Cipra(11).

Tražimo od Visoke predstavnice da odgovori na sljedeća pitanja:

1. Kako EU planira reagirati na činjenicu da Turska nije propisno iskoristila pretpristupnu pomoć kako bi ispunila kriterije za pristupanje EU-u?

2. Koje korake EU planira poduzeti kako bi istinski zaštitio svoje granice i dao jasan znak Turskoj da mora poštovati međunarodno pravo i pravo EU-a?

(1) Rezolucija Europskog parlamenta od 24. studenoga 2016. o odnosima EU-a i Turske, usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0450; Rezolucija Europskog parlamenta od 8. veljače 2018. o aktualnom stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj, usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0040; Rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2016. o položaju novinara u Turskoj, usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0423.
(2) Rezolucija Europskog parlamenta od 8. veljače 2018. o aktualnom stanju u pogledu ljudskih prava u Turskoj, usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0040.
(3) Rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2016. o položaju novinara u Turskoj, usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0423.
(4) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_HR.pdf
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html
(7) http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-vessel-off-imia
(8) http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-accidentally-crossing-the-border http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-release-Greek-soldiers-until-trial
(9) http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/
(10) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214
(11) http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html

Izvorni jezik pitanja: EN
Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti