Parlamentiniai klausimai
PDF 205kWORD 19k
2018 m. gegužės 2 d.
O-000045/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000045/2018
Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotojai ir vyriausiajai įgaliotinei)
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Tema: VP/HR - ES ir Turkijos santykių

Turkija kaip šalis kandidatė būti ES valstybe nare turi atitikti stojimo į ES kriterijus. Nepaisant to Turkija nuolat pažeidžia žmogaus teises ir teisinės valstybės principą(1). Pastaraisiais metais nuolat plečiama vykdomosios valdžios kontrolė teismų ir baudžiamojo persekiojimo atžvilgiu, žmonės plačiu mastu suimami, atleidžiami iš darbo ir teisėjai bei prokurorai nepagrįstai perkeliami, taip pat nuolat vykdomi išpuoliai prieš advokatus(2). Daug politikų, piliečių ir žurnalistų buvo neteisėtai įkalinti ir saviraiškos laisvė buvo akivaizdžiai pažeista(3). Be to, pasirengimo narystei pagalba Turkijai dar nedavė laukiamų rezultatų(4).

Be to nuolat kyla ginčai su Turkija dėl ES sienų, kuri taip pat jas sistemingai pažeidžia. Vien 2017 m., Turkijos oro pajėgos pažeidė Graikijos oro erdvę(5) 3 317 kartų ir Turkijos karinio jūrų laivynas pažeidė Graikijos teritorinius vandenis 1 998 kartus(6). Atsižvelgiant į tai matyti, kad 2018 m. vasario 15 d. Turkijos patrulių laivas tyčia atsitrenkė į Graikijos pakrantės sargybos laivą Graikijos teritoriniuose vandenyse(7), o 2018 m. kovo 1 d. Turkijos karinės vadovybės institucijos suėmė du Graikijos pareigūnus Evro regione prie Graikijos ir Turkijos sienos, šie buvo sulaikyti nepateikus kaltinimų ir iki šiol nebuvo teisiami(8). Be to, Turkija trukdo planuotoms žvalgymo bei gręžimo operacijoms Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje (IEZ)(9). Turkijos karinės pajėgos, daugiausia ginkluotos iš ES šalių importuotais ginklais, taip pat savavališkai įsiveržė į Afrino regioną Sirijoje, kur žudo civilius gyventojus ir dideliu mastu plėšikauja bei naikina religijos ir kultūros paminklus(10). Be to, nereikėtų pamiršti, kad nuo 1974 m. apie 30 000 Turkijos karių neteisėtai dislokuota ES buvo teritorijoje, t. y. okupuotoje šiaurinėje Kipro Respublikoje(11).

Vyriausiosios įgaliotinės prašoma atsakyti į šiuos klausimus:

1. Kaip ES planuoja reaguoti į tai, kad nebuvo tinkamai panaudota Turkijos pasirengimo narystei pagalba siekiant patenkinti stojimo į ES kriterijus?

2. Kokių veiksmų ES ketina imtis siekdama veiksmingai apsaugoti ES sienas ir duoti aiškų ženklą Turkijai, kad ji turi gerbti tarptautinę ir ES teisę?

(1) 2016 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Turkijos santykių. Priimti tekstai P8_TA(2016)0450; 2018 m. vasario 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje. Priimti tekstai P8_TA(2018)0040; 2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žurnalistų padėties Turkijoje. Priimti tekstai, P8_TA(2016)0423.
(2) 2018 m. vasario 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl dabartinės žmogaus teisių padėties Turkijoje. Priimti tekstai P8_TA(2018)0040;
(3) 2016 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žurnalistų padėties Turkijoje. Priimti tekstai, P8_TA(2016)0423.
(4) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_LT.pdf
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html
(7) http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-vessel-off-imia
(8) http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-accidentally-crossing-the-border; http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-release-Greek-soldiers-until-trial
(9) http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/
(10) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214
(11) http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika