Întrebări parlamentare
PDF 206kWORD 19k
2 mai 2018
O-000045/2018
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000045/2018
adresată Comisiei (Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant)
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Subiect: VP/HR - Relațiile UE-Turcia

În calitate de țară candidată pentru a deveni stat membru al UE, Turcia trebuie să respecte criteriile de aderare la UE. Cu toate acestea, Turcia a încălcat sistematic drepturile omului și statul de drept(1). În ultimii ani s-au înregistrat o extindere a controlului puterii executive asupra sistemului judiciar și de urmărire penală, arestări pe scară largă, concedierea și transferul arbitrar al judecătorilor și procurorilor, precum și atacuri repetate împotriva avocaților(2). Numeroși politicieni, cetățeni și jurnaliști au fost închiși în mod ilegal, iar libertatea de exprimare a fost încălcată în mod flagrant(3). În plus, asistența de preaderare acordată Turciei nu a avut rezultatele pozitive preconizate(4).

În plus, Turcia contestă și violează în mod sistematic frontierele UE. Numai în 2017, forțele aeriene turce au încălcat spațiul aerian național al Greciei(5) de 3 317 de ori, iar forțele navale turce au încălcat apele teritoriale ale Greciei de 1 998 de ori(6). Un exemplu concludent este faptul că, la 15 februarie 2018, o navă de patrulare turcă a percutat în mod intenționat un vas al pazei de coastă elene în apele teritoriale elene(7), în timp ce, la 1 martie 2018, autoritățile militare turce au arestat doi ofițeri greci la frontiera greco-turcă în Evros, aceștia fiind reținuți fără a fi puși sub acuzare sau judecați începând din acel moment(8). În plus, Turcia a împiedicat explorări și forări planificate din zona economică cipriotă exclusivă (ZEE)(9). În plus, trupele turce au invadat arbitrar regiunea Afrin din Siria, folosind un armament importat în principal din statele membre ale UE, ucigând civili, jefuind proprietăți și distrugând monumente religioase și culturale la scară foarte largă(10). În plus, nu trebuie uitat faptul că, începând din 1974, aproximativ 30 000 de soldați turci au fost staționați în mod ilegal pe teritoriul UE, și anume în jumătatea de nord ocupată a Republicii Cipru(11).

Înaltul Reprezentant este invitat să răspundă la următoarele întrebări:

1. Cum intenționează UE să reacționeze la faptul că Turcia nu a utilizat în mod corespunzător asistența de preaderare în vederea îndeplinirii criteriilor de aderare la UE?

2. Ce măsuri intenționează UE să ia pentru a proteja în mod eficace frontierele UE și pentru a transmite Turciei un semnal clar că aceasta trebuie să respecte legislația internațională și a UE?

(1) Rezoluția Parlamentului European din 24 noiembrie 2016 referitoare la relațiile UE-Turcia, texte adoptate, P8_TA(2016)0450. Rezoluția Parlamentului European din 8 februarie 2018 referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia, texte adoptate, P8_TA(2018)0040. Rezoluția Parlamentului European din 27 octombrie 2016 referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia, texte adoptate, P8_TA(2016)0423.
(2) Rezoluția Parlamentului European din 8 februarie 2018 referitoare la situația actuală a drepturilor omului în Turcia, texte adoptate, P8_TA(2018)0040.
(3) Rezoluția Parlamentului European din 27 octombrie 2016 referitoare la situația jurnaliștilor în Turcia, texte adoptate, P8_TA(2016)0423.
(4) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_RO.pdf
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html
(7) http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-vessel-off-imia
(8) http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-accidentally-crossing-the-border; http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-release-Greek-soldiers-until-trial
(9) http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/
(10) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214
(11) http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 22 mai 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate