Parlamentné otázky
PDF 208kWORD 19k
2. mája 2018
O-000045/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000045/2018
Komisii (podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie)
článok 128 rokovacieho poriadku
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Vec: VP/HR - vzťahy medzi EÚ a Tureckom

Ako kandidátska krajina na členstvo v EÚ musí Turecko splniť prístupové kritériá EÚ. Turecko však systematicky porušuje ľudské práva a zásady právneho štátu(1). V posledných rokoch sa posilnila kontrola výkonnej moci nad súdnictvom a prokuratúrou, vzrástol počet zatknutí, prepustení a svojvoľných presunov sudcov a prokurátorov a neustávajú útoky na právnikov(2). Mnohí politici, občania a novinári boli protiprávne uväznení a sloboda prejavu sa očividne porušuje(3). Okrem toho predvstupová pomoc Turecku nepriniesla očakávané pozitívne výsledky(4).

Turecko okrem toho systematicky spochybňuje a narúša hranice EÚ. Len v roku 2017 narušili turecké vzdušné sily grécky vnútroštátny vzdušný priestor(5) 3 317-krát a turecké námorníctvo narušilo grécke teritoriálne vody 1 998-krát(6). Dôkazom je aj to, že 15. februára 2018 turecký hliadkovací čln úmyselne vrazil do plavidla gréckej pobrežnej stráže v gréckych teritoriálnych vodách(7) a 1. marca 2018 turecké orgány zatkli dvoch gréckych vojakov na grécko-tureckých hraniciach na Evrose a odvtedy ich zadržiavajú bez toho, aby boli obvinení či súdení(8). Turecko tiež bráni v plánovanom prieskume a vrtoch v cyperskej výhradnej hospodárskej zóne (VHZ)(9). Turecké jednotky tiež za pomoci zbraní dovezených prevažne z krajín EÚ svojvoľne vpadli do sýrskej oblasti Afrín, kde sa dopustili zabíjania civilistov, drancovania majetku a masívneho ničenia cirkevných a kultúrnych pamiatok(10). Okrem toho by sa nemalo zabúdať na to, že od roku 1974 bolo protiprávne umiestnených na území EÚ približne 30 000 tureckých vojakov, konkrétne v okupovanej severnej časti Cyperskej republiky(11).

Vysoká predstaviteľka sa vyzýva, aby odpovedala na tieto otázky:

1. Ako plánuje EÚ reagovať na skutočnosť, že Τurecko vhodne nevyužíva predvstupovú pomoc na splnenie prístupových kritérií EÚ?

2. Aké opatrenia zamýšľa EÚ prijať v záujme účinnej ochrany hraníc EÚ a s cieľom vyslať Turecku jasný signál, že musí rešpektovať medzinárodné právo a právo EÚ?

(1) Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom, prijaté texty, P8_TA(2016)0450. Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. februára 2018 o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku, prijaté texty, P8_TA(2018)0040. Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2016 o situácii novinárov v Turecku, prijaté texty, P8_TA(2016)0423.
(2) Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. februára 2018 o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku, prijaté texty, P8_TA(2018)0040.
(3) Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2016 o situácii novinárov v Turecku, prijaté texty, P8_TA(2016)0423.
(4) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_EN.pdf
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html
(7) http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-vessel-off-imia
(8) http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-accidentally-crossing-the-border; http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-release-Greek-soldiers-until-trial
(9) http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/
(10) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214
(11) http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 22. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia