Parlamentarna vprašanja
PDF 201kWORD 18k
2. maj 2018
O-000045/2018
Vprašanje za ustni odgovor O-000045/2018
za Komisijo (podpredsednica/visoka predstavnica)
Člen 128 poslovnika
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Zadeva: VP/HR - Odnosi med EU in Turčijo

Turčija mora kot država kandidatka za članstvo v EU izpolnjevati merila za pristop k EU. Kljub temu pa Turčija sistematično krši človekove pravice in pravno državo(1). Zadnja leta smo bili priča razširitvi izvršilnega nadzora na sodstvo in tožilstvo, obsežnim aretacijam, odpuščanju in samovoljnim premestitvam sodnikov in tožilcev ter ponavljajočim se napadom na odvetnike(2). Številni politiki, državljani in novinarji so nezakonito zaprti, kršitve svobode izražanja pa so očitne(3). Poleg tega predpristopna pomoč Turčiji ni prinesla pričakovanih pozitivnih rezultatov(4).

Razen tega Turčija sistematično ne priznava in ne upošteva meja EU. Samo v letu 2017 so turške zračne sile 3317-krat kršile grški nacionalni zračni prostor(5), turška mornarica pa je 1998-krat(6) kršila grške teritorialne vode. Zgovorno je dejstvo, da je turški patruljni čoln 15. februarja 2018 namerno zadel grško plovilo obalne straže v grških teritorialnih vodah(7) in da so turški vojaški organi 1. marca 2018 na grško-turški meji na območju reke Evros aretirali dva grška častnika, ki sta odtlej pridržana brez obtožbe ali sojenja(8). Poleg tega Turčija ovira načrtovano raziskovanje in vrtanje v ciprski izključni ekonomski coni(9). Turški vojaki so tudi samovoljno napadli regijo Afrin v Siriji, in sicer z orožjem, ki je večinoma uvoženo iz držav EU, pri tem pa so množično pobijali civiliste, plenili posesti in uničevali verske in kulturne spomenike(10). Prav tako ne smemo pozabiti, da se od leta 1974 na ozemlju EU nezakonito nahaja približno 30 000 turških vojakov, in sicer na zasedenem severnem delu Republike Ciper(11).

Podpredsednico/visoko predstavnico prosimo, da odgovori na naslednji vprašanji:

1. Kako se EU namerava odzvati na to, da Turčija ni ustrezno uporabila predpristopne pomoči, namenjene izpolnjevanju meril za pristop k EU?

2. Kakšne ukrepe namerava EU sprejeti, da bo učinkovito varovala meje EU in Turčiji dala jasen znak, da mora spoštovati mednarodno pravo in pravo EU?

(1) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. novembra 2016 o odnosih med EU in Turčijo, Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0450; Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. februarja 2018 o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji, Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0040; Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2016 o položaju novinarjev v Turčiji, Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0423.
(2) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. februarja 2018 o sedanjem stanju na področju človekovih pravic v Turčiji, Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0040;
(3) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2016 o položaju novinarjev v Turčiji, Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0423.
(4) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_SL.pdf
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html
(7) http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-vessel-off-imia
(8) http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-accidentally-crossing-the-border; http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-release-Greek-soldiers-until-trial
(9) http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/
(10) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214
(11) http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 22. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov