Menettely : 2018/2724(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000047/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000047/2018 (B8-0027/2018)

Keskustelut :

PV 12/06/2018 - 3
CRE 12/06/2018 - 3

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 18k
16. toukokuuta 2018
O-000047/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000047/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Roberto Gualtieri, Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

 Aihe: Komission 6. joulukuuta 2017 julkistama EMU-paketti
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Komissiota pyydetään vastaamaan seuraaviin 6. joulukuuta 2017 julkistettuja talous- ja rahaliiton syventämisehdotuksia (EMU-paketti) koskeviin kysymyksiin:

Voiko komissio kertoa näkemyksensä neuvoston kanssa parhaillaan käytävistä keskusteluista, jotka koskevat komission ehdotusta Euroopan valuuttarahastosta, ja selventää, mitä toimia toteutetaan sen varmistamiseksi, että Euroopan valuuttamekanismi/Euroopan valuuttarahasto sisällytetään EU:n oikeudelliseen kehykseen?

Voiko komissio kuvata tarkemmin oikeusperustaa, jonka se on valinnut niin sanottuun EMU-pakettiin sisällytettyjä lainsäädäntöehdotuksia varten, erityisesti siltä osin kuin on kyse direktiivistä, jolla kaikki finanssipoliittisen sopimuksen määräykset sisällytetään unionin lainsäädäntöön?

Voiko komissio täsmentää, miten se aikoo varmistaa Euroopan parlamentin asianmukaisen osallistumisen kaikkiin ehdotuksiin, joilla parannetaan demokraattista vastuuvelvollisuutta unionin tasolla?

Voiko komissio selventää, miten joulukuussa julkistettu paketti sopii yhteen komission monivuotisesta rahoituskehyksestä äskettäin esittämien ja tulevien ehdotusten kanssa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 17. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö