Procedure : 2018/2724(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000047/2018

Ingediende teksten :

O-000047/2018 (B8-0027/2018)

Debatten :

PV 12/06/2018 - 3
CRE 12/06/2018 - 3

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 5kWORD 18k
16 mei 2018
O-000047/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000047/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Roberto Gualtieri, namens de Commissie economische en monetaire zaken

 Betreft: het EMU-pakket dat door de Europese Commissie op 6 december 2017 werd bekendgemaakt
 Antwoord plenaire 

Met betrekking tot de op 6 december 2017 bekendgemaakte reeks voorstellen voor de verdieping van de Economische en Monetaire Unie (het "EMU-pakket") wordt de Commissie verzocht antwoord te geven op de volgende vragen:

Kan de Commissie meedelen hoe zij de huidige besprekingen in de Raad over haar voorstel voor een Europees Monetair Fonds beziet en verduidelijken welke stappen worden gezet om de integratie van het ESM/EMF in het rechtskader van de EU te waarborgen?

Kan de Commissie nadere toelichting geven bij de rechtsgrond die zij heeft gekozen voor de wetgevingsvoorstellen van het zogenoemde "EMU-pakket", met name betreffende de richtlijn voor de integratie in het Unierecht van alle bepalingen van het begrotingspact?

Kan de Commissie verduidelijken hoe zij ervoor zal zorgen dat het Europees Parlement naar behoren wordt betrokken bij alle voorstellen, met het oog op betere democratische verantwoording op Europees niveau?

Kan de Commissie verduidelijken hoe het pakket van december aansluit bij de recente en komende Commissievoorstellen voor het volgende meerjarig financieel kader?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 17 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid