Procedura : 2018/2724(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000047/2018

Teksty złożone :

O-000047/2018 (B8-0027/2018)

Debaty :

PV 12/06/2018 - 3
CRE 12/06/2018 - 3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 186kWORD 18k
16 maja 2018
O-000047/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000047/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Roberto Gualtieri, w imieniu Komisji Gospodarcza i Monetarna

 Przedmiot: Pakiet UGW opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 6 grudnia 2017 r.
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Jeśli chodzi o szereg wniosków dotyczących pogłębienia unii gospodarczej i walutowej (tzw. pakiet UGW) opublikowanych w dniu 6 grudnia 2017 r. do Komisji kieruje się następujące pytania:

Czy Komisja może podzielić się posiadanymi przez nią informacjami na temat obecnych dyskusji w Radzie dotyczących wniosku w sprawie Europejskiego Funduszu Walutowego, oraz wyjaśnić, jakie działania są podejmowane, aby zapewnić włączenie EMS/EFW do unijnych ram prawnych?

Czy Komisja mogłaby szerzej wypowiedzieć się na temat podstawy prawnej, którą wybrała dla wniosków ustawodawczych zawartych w tzw. pakiecie UGW, w szczególności w odniesieniu do dyrektywy transponującej do prawa Unii wszystkie postanowienia paktu fiskalnego?

Czy Komisja może wyjaśnić, w jaki sposób należałoby zapewnić odpowiednie zaangażowanie Parlamentu Europejskiego we wszystkie wnioski, aby zwiększyć demokratyczną rozliczalność na szczeblu europejskim?

Czy Komisja może wyjaśnić, w jaki sposób grudniowy pakiet wpisuje się w obecne i przyszłe wnioski Komisji dotyczące kolejnych wieloletnich ram finansowych?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności