Förfarande : 2018/2724(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000047/2018

Ingivna texter :

O-000047/2018 (B8-0027/2018)

Debatter :

PV 12/06/2018 - 3
CRE 12/06/2018 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 18k
16 maj 2018
O-000047/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000047/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Roberto Gualtieri, för utskottet för ekonomi och valutafrågor

 Angående: EMU-paketet som offentliggjordes av kommissionen den 6 december 2017
 Svar i kammaren 

Skulle kommissionen med avseende på den uppsättning förslag rörande en fördjupning av den ekonomiska och monetära unionen (EMU-paketet) som offentliggjordes den 6 december 2017 kunna besvara följande frågor:

Skulle den kunna ange hur den ser på de pågående diskussionerna i rådet om dess förslag till europeisk valutafond och klargöra vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att ESM/EMF integreras i EU:s rättsliga ram?

Skulle den kunna uttala sig närmare om den rättsliga grund den har valt för de lagstiftningsförslag som ingår i det så kallade EMU-paketet, särskilt vad gäller det direktiv som införlivar finanspaktens samtliga bestämmelser i unionsrätten?

Skulle den kunna göra klart hur den tänker sig att säkerställa att Europaparlamentet vederbörligen involveras i alla förslag i syfte att förbättra det demokratiska ansvarsutkrävandet på EU-nivå?

Skulle den kunna klargöra hur decemberpaketet förhåller sig till de förslag om den kommande fleråriga budgetramen som redan har lagts fram respektive kommer att läggas fram?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 17 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy