Процедура : 2018/2545(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000050/2018

Внесени текстове :

O-000050/2018 (B8-0031/2018)

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 24
CRE 03/07/2018 - 24

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 187kWORD 17k
16 май 2018 г.
O-000050/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000050/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Markus Pieper, от името на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

 Относно: Определението за МСП
 Отговор по време на пленарно заседание 

МСП съставляват 99% от европейските предприятия, като осигуряват над 90 милиона работни места и генерират 3,9 билиона евро добавена стойност.

МСП продължават да бъдат непропорционално засегнати от административните и регулаторните тежести и трябва да се справят с трудни условия, включително на неефективност на пазара. Поради това Комисията издаде Препоръка 2003/361/ЕО, в която се установяват критерии за определение за МСП. Около 100 последващи законодателни акта на ЕС се позовават на това определение, като установяват правила за специфична подкрепа за МСП, например възможностите за финансиране, опростените процедури и изключенията.

Комисията се приканва да отговори на следните въпроси:

1. С оглед на решението на Съда на Европейския съюз от 15 септември 2016 г. (T-675/13 и T-587/14), в което се изтъкват проблеми с определението на „свързани дружества“ и „партньорски дружества“, как възнамерява Комисията да действа във връзка с това решение предвид значителния брой законодателни актове, съдържащи определението за МСП?

2. Възнамерява ли Комисията да приспособи определението в съответствие с равнището на инфлация и на ръста на производителността след 2003 г., като зачита принципа на пропорционалност и като вземе предвид също така особеностите на микропредприятията и МСП по отношение на достъпа до човешки, финансови и технически ресурси?

3. Освен това ще представи ли Комисията нова препоръка за отделно определение на дружества със средна пазарна капитализация – понятие, което вече присъства в няколко законодателни акта на ЕС, като се вземат предвид техните особености чрез критерии, различни от числеността на персонала и оборота или балансовото число, без това да има отрицателно въздействие върху настоящите бенефициенти на схемите за МСП?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност