Procedure : 2018/2545(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000050/2018

Indgivne tekster :

O-000050/2018 (B8-0031/2018)

Forhandlinger :

PV 03/07/2018 - 24
CRE 03/07/2018 - 24

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 104kWORD 17k
16. maj 2018
O-000050/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000050/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Markus Pieper, for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

 Om: Definitionen af SMV'er
 Besvarelse på plenarmøde 

SMV’er tegner sig for 99 % af de europæiske virksomheder med over 90 millioner arbejdspladser og genererer 3,9 billioner EUR i værditilvækst.

SMV’erne bliver fortsat påvirket uforholdsmæssigt meget af administrative og reguleringsmæssige byrder, og de må forholde sig til krævende vilkår, herunder markedssvigt. Kommissionen har derfor udsendt henstilling 2003/361/EF, som fastlægger kriterier for definitionen af SMV’er. I omtrent 100 efterfølgende EU-retsakter bliver der henvist til denne definition i forbindelse med fastsættelsen af regler om særlig støtte til SMV’er som f.eks. finansieringsmuligheder, forenklede procedurer og undtagelser.

Kan Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

1. Hvordan agter Kommissionen at forholde sig til EU-Domstolens afgørelser af 15. september 2016 (T-675/13 og T-587/14), hvori Domstolen gjorde opmærksom på problemerne med definitionen af "tilknyttede virksomheder" og "partnervirksomheder", i betragtning af at et væsentligt antal retsakter indeholder SMV-definitionen?

2. Har Kommissionen planer om at tilpasse definitionen i overensstemmelse med inflation og voksende produktivitet siden 2003, og vil Kommissionen samtidig tage hensyn til proportionalitetsprincippet og til de særlige kendetegn ved mikrovirksomheder og SMV’er hvad angår adgang til menneskelige, økonomiske og tekniske ressourcer?

3. Er Kommissionen desuden indstillet på at forelægge en ny henstilling om en særskilt definition af midcapselskaber (et begreb, der allerede forekommer i adskillige EU-retsakter) under hensyntagen til disse selskabers særlige kendetegn ud fra andre kriterier end antal medarbejdere samt enten omsætning eller balancesum, uden at dette negativt påvirker de virksomheder, der i øjeblikket nyder godt af SMV-ordninger?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik