Nós Imeachta : 2018/2545(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000050/2018

Téacsanna arna gcur síos :

O-000050/2018 (B8-0031/2018)

Díospóireachtaí :

PV 03/07/2018 - 24
CRE 03/07/2018 - 24

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 99kWORD 17k
16 Bealtaine 2018
O-000050/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000050/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Markus Pieper, , thar ceann An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

 Ábhar: Sainmhíniú ar FBManna
 Freagra sa suí iomlánach 

Is ionann FBManna agus 99% d’fhiontair na hEorpa, cuireann siad 90 milliún post ar fáil agus déanann siad EUR 3.9 trilliún i mbreisluach a ghiniúint.

Tá éifeacht dhíréireach fós ag ualaí riaracháin agus rialála ar FBManna agus caitheann siad dul i ngleic le coinníollacha dúshlánacha lena n-áirítear clistí margaidh. Dá bhrí sin, thug an Coimisiún isteach Moladh 2003/361/CE, a leagann síos critéir chun FBManna a shainmhíniú. Déanann thart ar 100 gníomh reachtacha AE eile a tháinig ina dhiaidh tagairt don sainmhíniú sin, ag leagan amach rialacha do thacaíocht ar leith do FBManna, amhail deiseanna maoinithe, nósanna imeachta simplithe agus díolúintí.

Iarrtar ar an gCoimisiún an cheist seo a leanas a fhreagairt:

1. I bhfianaise na rialuithe ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an 15 Meán Fómhair 2016 (T-675/13 agus T-587/14) a chuir in iúl na deacrachtaí leis an sainmhíniú ar chuideachtaí ‘nasctha’ agus ‘comhpháirtíochta’, cad atá beartaithe ag an gCoimisiún chun dul i ngleic leis na rialuithe sin, ós rud é go bhfuil an sainmhíniú sin ar FBManna ar fáil i líon suntasach de na gníomhartha reachtacha?

2. An bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún an sainmhíniú a chur in oiriúint i gcomhréir leis an bhfás ar bhoilsciú agus ar tháirgiúlacht ó 2003 i leith, agus prionsabal na comhréireachta á urramú ag an am céanna agus ag cur san áireamh na sainiúlachtaí a bhaineann le micrifhiontair agus FBManna i dtéarmaí rochtana ar achmhainní daonna, airgeadais agus teicniúla?

3. Ina theannta sin, an dtiocfaidh an Coimisiún chun cinn le moladh nua do shainmhíniú ar leith ar Chuideachtaí Meánchaipitlithe, téarma atá ar fail i roinnt gníomhartha reachtacha de chuid an Aontais cheana, agus a sainiúlachtaí á gcur san áireamh trí chritéir eile seachas comhaireamh ceann na bhfostaithe agus láimhdeachas nó clár comhardaithe, gan drochthionchar a imirt ar thairbhithe reatha na scéimeanna FBM?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais