Parlamentarno pitanje - O-000050/2018Parlamentarno pitanje
O-000050/2018

  Definicija malih i srednjih poduzeća

  Pitanje za usmeni odgovor O-000050/2018
  upućeno Komisiji
  članak 128
  Markus Pieper, u ime Odbor za industriju, istraživanje i energiju

  Postupak : 2018/2545(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  O-000050/2018
  Podneseni tekstovi :
  O-000050/2018 (B8-0031/2018)
  Glasovanja :
  Doneseni tekstovi :

  Mala i srednja poduzeća čine 99 % europskih poduzeća, s 90 milijuna radnih mjesta i dodatnom vrijednošću od 3,9 bilijuna EUR.

  Mala i srednja poduzeća i dalje su nerazmjerno opterećena administrativnim i regulatornim zahtjevima te se suočavaju s težim uvjetima, uključujući tržišne nedostatke. Komisija je stoga donijela Preporuku 2003/361/EZ kojom se utvrđuju kriteriji za definiranje malih i srednjih poduzeća. Stotinjak kasnijih zakonodavnih akata EU-a poziva se na tu definiciju te se u njima utvrđuju pravila za posebnu potporu za mala i srednja poduzeća, kao što su mogućnosti financiranja, pojednostavljeni postupci i izuzeća.

  Od Komisije se traži da odgovori na sljedeće:

  1. Uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 15. rujna 2016. (T-675/13 i T-587/14) u kojima je upozoreno na probleme s definicijom „povezanih” i „partnerskih” poduzeća, kako Komisija namjerava postupati s tim presudama, s obzirom na velik broj zakonodavnih akata koji sadrže tu definiciju malih i srednjih poduzeća?

  2. Namjerava li Komisija prilagoditi definiciju u skladu s inflacijom i rastom produktivnosti od 2003., istovremeno poštujući načelo proporcionalnosti te također uzimajući u obzir posebnosti mikropoduzeća i malih i srednjih poduzeća u pogledu pristupa ljudskim, financijskim i tehničkim resursima?

  3. Osim toga, hoće li Komisija dati novu preporuku za zasebnu definiciju poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, pojma koji se već pojavljuje u nekoliko zakonodavnih akata EU-a, uzimajući u obzir njihove posebnosti utvrđene i drugim kriterijima, a ne samo brojem zaposlenika te prometom ili ukupnim iznosom bilance, bez negativnog utjecaja na postojeće korisnike programa za mala i srednja poduzeća?

  Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti