Parlamenti kérdés - O-000050/2018Parlamenti kérdés
O-000050/2018

  The definition of SMEs

  Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000050/2018
  a Bizottság számára
  az eljárási szabályzat 128. cikke
  Markus Pieper, a Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság nevében

  Eljárás : 2018/2545(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-000050/2018
  Előterjesztett szövegek :
  O-000050/2018 (B8-0031/2018)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  A kkv-k az európai vállalkozások 99%-át teszik ki, több mint 90 millió munkahelyet biztosítanak, és 3.9 billió EUR hozzáadott értéket állítanak elő.

  A kkv-kat továbbra is aránytalanul nagy mértékben sújtják igazgatási és szabályozási terhekkel, valamint olyan kihívásokkal teli körülményekkel kell megküzdeniük mint például a piac nem megfelelő működése. A Bizottság ezért bevezette a 2003/361/EK ajánlást, amely lefektette a kkv-k meghatározására vonatkozó kritériumokat. Erre a meghatározásra hozzávetőleg 100 később elfogadott uniós jogi aktus hivatkozik, amelyek többek között meghatározzák a kkv-k egyedi támogatására – többek között a finanszírozási lehetőségekre, egyszerűsített eljárásokra és mentességekre – vonatkozó szabályokat,

  A Bizottságot az alábbiak megválaszolására kérjük:

  1. Az Európai Unió Bíróságának 2016. szeptember 15-i ítéleteire (T-675/13. és T-587/14. sz. ügy) tekintettel, amelyek rámutattak a kapcsolt és partnervállalatok fogalommeghatározásában rejlő problémákra, mit tervez tenni a Bizottság az ítéletek kapcsán, hiszen tekintélyes számú jogi aktusban szerepel a kkv meghatározása?

  2. Tervezi-e a Bizottság, hogy kiigazítja a meghatározást a 2003 óta végbement inflációnak és termelékenységi növekedésnek megfelelően, miközben tiszteletben tartja az arányosság elvét és figyelembe veszi továbbá a mikrovállalkozások és a kkv-k sajátosságait az emberi, pénzügyi és technikai erőforrásokhoz való hozzáférés tekintetében?

  3. Ezenkívül előterjeszt-e a Bizottság új ajánlást a közepes piaci tőkeértékű vállalatok különálló fogalommeghatározására, amely kifejezés már számos uniós jogi aktusban feltűnik, figyelembe véve ezen vállalatfajta sajátosságait a személyzeti létszámon, az árbevételen vagy a mérlegfőösszegen kívüli kritériumok alapján, anélkül hogy káros hatást fejtsen ki a kkv-programok jelenlegi kedvezményezetteire?

  Utolsó frissítés: 2018. május 22.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat