Procedura : 2018/2545(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000050/2018

Teksty złożone :

O-000050/2018 (B8-0031/2018)

Debaty :

PV 03/07/2018 - 24
CRE 03/07/2018 - 24

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 189kWORD 16k
16 maja 2018
O-000050/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000050/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Markus Pieper, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

 Przedmiot: Definicja MŚP
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

MŚP stanowią 99 % przedsiębiorstw europejskich, zapewniając ponad 90 mln miejsc pracy oraz generując wartość dodaną w wysokości 3,9 bln EUR.

Podlegają nieproporcjonalnym obciążeniom administracyjnym i regulacyjnym i muszą zmagać się z trudnymi warunkami, w tym z niedoskonałościami rynku. W związku z tym Komisja wprowadziła zalecenie 2003/361/WE określające kryteria definiowania MŚP. Około 100 kolejnych aktów ustawodawczych UE odnosi się do tej definicji, ustanawiając zasady wsparcia specjalnego dla MŚP w postaci finansowania, uproszczonych procedur i zwolnień.

Komisja jest proszona o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W świetle wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2016 r. (T-675/13 i T-587/14), które wskazują na problemy z definicją przedsiębiorstwa powiązanego (linked) i partnerskiego (partner), w jaki sposób Komisja zamierza odnieść się do tych wyroków, mając na uwadze znaczącą liczbę aktów ustawodawczych zawierających definicję MŚP?

2. Czy Komisja planuje dostosować definicję na podstawie inflacji i wzrostu produktywności od 2003 r., przy jednoczesnym poszanowaniu zasady proporcjonalności oraz uwzględnieniu specyfiki mikroprzedsiębiorstw i MŚP, w kwestii dostępu do zasobów ludzkich, finansowych i technicznych?

3. Ponadto, czy Komisja przedstawi nowe zalecenia dotyczące odrębnej definicji występującego już w kilku aktach ustawodawczych UE pojęcia „spółka o średniej kapitalizacji”, z uwzględnieniem specyfiki takich spółek dzięki wykorzystaniu kryteriów innych niż liczba pracowników i całkowity obrót lub suma finansowa, bez negatywnych skutków dla obecnych beneficjentów programów MŚP?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności