Întrebare parlamentară - O-000050/2018Întrebare parlamentară
O-000050/2018

  Definiția IMM-urilor

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000050/2018
  adresată Comisiei
  Articolul 128 din Regulamentul de procedură
  Markus Pieper, în numele Comisia pentru industrie, cercetare și energie

  Procedură : 2018/2545(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-000050/2018
  Texte depuse :
  O-000050/2018 (B8-0031/2018)
  Voturi :
  Texte adoptate :

  IMM-urile reprezintă 99 % din întreprinderile europene, asigurând peste 90 de milioane de locuri de muncă și generând o valoare adăugată de 3,9 mii de miliarde EUR.

  IMM-urile continuă să fie afectate în mod disproporționat de sarcinile administrative și de reglementare și se confruntă cu condiții dificile, inclusiv cu disfuncționalități ale pieței. Prin urmare, Comisia a adoptat Recomandarea 2003/361/CE, care stabilește criteriile de definire a IMM-urilor. Aproximativ 100 de acte legislative subsecvente ale UE fac trimitere la această definiție, stabilind norme privind sprijinul specific pentru IMM-uri, cum ar fi posibilități de finanțare, proceduri simplificate și derogări.

  Comisia este invitată să răspundă la următoarele întrebări:

  1. Având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 15 septembrie 2016 (T-675/13 și T-587/14) în care s-au semnalat probleme legate de definiția societăților „asociate” și „partenere”, cum intenționează Comisia să reacționeze la aceste hotărâri, dat fiind numărul considerabil de acte legislative care conțin definiția IMM-urilor?

  2. Intenționează Comisia să adapteze definiția în funcție de inflație și creșterea productivității începând din 2003, respectând, în același timp, principiul proporționalității și luând, de asemenea, în considerare caracteristicile specifice ale microîntreprinderilor și IMM-urilor în ceea ce privește accesul la resursele umane, financiare și tehnice?

  3. În plus, va prezenta Comisia o nouă recomandare care să conțină o definiție separată a întreprinderilor cu capitalizare medie, un termen care figurează deja în mai multe acte legislative ale UE, luând în considerare specificul lor, după alte criterii decât numărul de angajați și cifra de afaceri sau bilanțul total, fără a-i afecta în mod negativ pe beneficiarii actuali ai schemelor destinate IMM-urilor?

  Ultima actualizare: 22 mai 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate