Parlamentarno vprašanje - O-000050/2018Parlamentarno vprašanje
O-000050/2018

Opredelitev malih in srednjih podjetij

Vprašanje za ustni odgovor O-000050/2018
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Markus Pieper, v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

Postopek : 2018/2545(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000050/2018
Predložena besedila :
O-000050/2018 (B8-0031/2018)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Mala in srednja podjetja predstavljajo 99 % evropskih podjetij, ki zagotavljajo več kot 90 milijonov delovnih mest in ustvarjajo 3,9 milijarde EUR dodane vrednosti.

Upravna bremena jih nesorazmerno prizadenejo, hkrati pa se morajo soočati s težavnimi razmerami, vključno z nedelovanjem trga. Komisija je zato uvedla Priporočilo 2003/361/ES, v katerem je določila merila za opredelitev malih in srednjih podjetij. Na to opredelitev se sklicuje okoli 100 poznejših zakonodajnih aktov EU, ki določajo posebna pravila za mala in srednja podjetja, kot so možnosti financiranja, poenostavljeni postopki in izjeme.

Komisijo prosimo, naj odgovori na naslednja vprašanja:

1. Ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske unije z dne 15. septembra 2016 (T-675/13 in T-587/14), v katerih je opozorilo na težave z opredelitvijo „povezanih“ in „partnerskih“ podjetij, kako namerava Komisija obravnavati ti sodbi glede na veliko število zakonodajnih aktov, ki vsebujejo to opredelitev malih in srednjih podjetij?

2. Ali namerava Komisija prilagoditi opredelitev v skladu z inflacijo in rastjo produktivnosti od leta 2013, hkrati pa spoštovati načelo sorazmernosti, ob upoštevanju posebnih značilnosti mikropodjetij ter malih in srednjih podjetij v smislu dostopa do človeških, finančnih in tehničnih virov?

3. Ali bo Komisija poleg tega predložila novo priporočilo za ločeno opredelitev družb s srednje veliko tržno kapitalizacijo, kar je termin, ki je že uporabljen v več zakonodajnih aktih EU, ob upoštevanju njihovih posebnih značilnosti, in sicer z merili, ki niso število zaposlenih, letni promet ali bilančna vsota, ne da bi negativno vplivala na trenutne upravičence do shem za mala in srednja podjetja?

Zadnja posodobitev: 22. maj 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov