Парламентарни въпроси
PDF 195kWORD 17k
17 май 2018 г.
O-000051/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000051/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Kati Piri, от името на групата S&D
Renate Sommer, от името на групата PPE
Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE
Marietje Schaake

 Относно: Финансиране от ИПП за Турция за управление на миграцията

В рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за Турция за периода 2011/2012 г., ЕС финансира бронирани превозни средства за надзор по програма Cobra II за сума, приблизително възлизаща на 35.6 млн. евро. Посочената финансова помощ има за цел да подпомогне усилията на турското правителство за подобряване на управлението на границите и сигурността, в съответствие с политиката на ЕС. Неотдавна обаче „Хюмън райтс уоч“ и „Шпигел“ съобщиха, че превозните средства по програмата Cobra II са били използвани за насилствено отблъскване на бежанци обратно към сирийска територия. Според сирийската обсерватория за правата на човека, от септември миналата година най-малко 42 души са загинали, опитвайки се да пресекат границата между Сирия и Турция.

Освен това Турция е изградила бетонна стена по турско-сирийската граница и вече не позволява на търсещите убежище лица от Сирия да прекосят границата (освен в случай на медицинска необходимост). Финансираните от ЕС превозни средства по програмата Cobra II понастоящем патрулират в близост до стената.

1. Комисията наясно ли е, че описаните действия могат да бъдат счетени за предоставяне на подкрепа за Турция за извършване на тежки нарушения на правата на човека и международното право, ако бъде доказано, че финансирани от ЕС превозни средства по програмата Cobra II са били използвани за (насилствено) възпрепятстване на лица, нуждаещи се от международна закрила, да потърсят убежище в Турция?

2. Би ли могла Комисията да посочи точните условия, при които превозните средства по програмата Cobra II са били предоставени и дали това е съвместимо с правното основание на средствата по ИПП и член 41, параграф 2 от ДЕС? Ако е съвместимо, може ли Комисията да потвърди, че тези превозни средства се използват при договорените през 2011/2012 г. условия и за целта, за която са били предназначени?

3. Каква система за контрол е била установена, за да се оцени използването на превозните средства по програмата Cobra II и, освен това, какви санкции се предвиждат, ако финансираният от ЕС проект не съответства на споразумението?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност