Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 106kWORD 17k
17. maj 2018
O-000051/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000051/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Kati Piri, for S&D-Gruppen
Renate Sommer, for PPE-Gruppen
Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen
Marietje Schaake

 Om: IPA-midler til Tyrkiet til migrationsstyring

Inden for rammerne af 2011/2012-programmet for instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) til Tyrkiet har EU finansieret pansrede overvågningskøretøjer af Cobra II-typen til en pris af ca. 35,6 mio. EUR. Denne finansielle bistand har til formål at støtte den tyrkiske regerings bestræbelser for at forbedre grænseforvaltning og -sikkerhed i overensstemmelse med EU’s politik. Human Rights Watch og Der Spiegel har imidlertid for nylig rapporteret, at Cobra II-køretøjerne bliver benyttet til at tvinge flygtninge tilbage til syrisk territorium. Ifølge det syriske overvågningscenter for menneskerettigheder er der siden september 2017 blevet dræbt mindst 42 personer, da de forsøgte at krydse grænsen mellem Syrien og Tyrkiet.

Desuden har Tyrkiet bygget en betonmur langs den tyrkisk-syriske grænse og tillader ikke længere asylansøgere fra Syrien at krydse grænsen (medmindre der er brug for lægehjælp). De EU-finansierede Cobra II-køretøjer benyttes nu til patruljering langs murene.

1. Er Kommissionen klar over, at den tilsyneladende har bistået Tyrkiet med at begå alvorlige menneskerettighedskrænkelser og overtrædelser af folkeretten, såfremt det kan bevises, at de EU-finansierede Cobra II-køretøjer bliver anvendt til (voldeligt) at forhindre folk, der har brug for international beskyttelse, i at søge asyl i Tyrkiet?

2. Kan Kommissionen oplyse, på hvilke præcise betingelser Cobra II-køretøjerne er blevet stillet til rådighed, og om dette er foreneligt med retsgrundlaget for IPA-midlerne og artikel 41, stk. 2, i TEU? Kan Kommissionen i givet fald bekræfte, at disse køretøjer kun bliver benyttet, således som det er blevet aftalt, og i overensstemmelse med intentionerne fra 2011/2012?

3. Hvilket overvågningssystem er der indført for at evaluere brugen af Cobra II-køretøjer, og hvilke sanktionsmuligheder er der fastsat med henblik på situationer, hvor det EU-finansierede projekt ikke er i overensstemmelse med aftalen?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik