Parlamentiniai klausimai
PDF 189kWORD 17k
2018 m. gegužės 17 d.
O-000051/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000051/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Kati Piri, S&D frakcijos vardu
Renate Sommer, PPE frakcijos vardu
Bodil Valero, Verts/ALE frakcijos vardu
Marietje Schaake

 Tema: Pagal pasirengimo narystei pagalbos priemonę Turkijai skiriamas finansavimas, siekiant jai padėti valdyti migracijos srautus

Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) apimtyje 2011–2012 m. laikotarpiu ES finansavo šarvuotų stebėjimo transporterių Cobra II įsigijimą, kurie kainavo apie 35,6 mln. EUR. Šia finansine parama siekiama remti Turkijos vyriausybės pastangas gerinti sienų valdymą ir saugumą, laikantis ES politikos nuostatų. Tačiau, organizacija „Human Rights Watch“ ir leidinys „Der Spiegel“ neseniai pranešė, kad šie transporteriai buvo panaudoti prievartiniam pabėgėlių nustūmimui į Sirijos teritoriją. Remiantis Sirijos žmogaus teisių stebėsenos centro duomenimis nuo praėjusių metų rugsėjo mažiausiai 42 asmenys žuvo bandydami pereiti sieną tarp Turkijos ir Sirijos.

Be to, Turkija pastatė betoninę sieną išilgai Turkijos–Sirijos sienos ir nebeleidžia prieglobsčio prašantiems asmenims iš Sirijos kirsti sienos (išskyrus esant medicininiams poreikiams). ES finansuoti Cobra II transporteriai šiuo metu naudojami sienos patruliavimui.

1. Ar Komisija žino, kad jeigu bus įrodyta, kad ES finansuoti Cobra II transporteriai buvo panaudoti prievarta neleidžiant gauti tarptautinės apsaugos žmonėms, kuriems to reikia, jiems paprašant prieglobsčio Turkijoje, tai būtų galima traktuoti kaip pagalbą Turkijai jai vykdant sunkius žmogaus teisių ir tarptautinės teisės pažeidimus?

2. Ar Komisija gali nurodyti konkrečias sąlygas, kuriomis buvo suteikti Cobra II transporteriai ir nurodyti, ar jos dera su PNPP lėšų naudojimo teisiniais pagrindais bei ES sutarties 41 straipsnio 2 dalimi? Jei dera – ar Komisija gali patvirtinti, kad šie transporteriai naudojami tik sutartomis aplinkybėmis, dėl kurių buvo nuspręsta 2011–2012 m. ?

3. Kokia stebėjimo sistema buvo sukurta norint įvertinti Cobra II transporterių panaudojimą ir kokios sankcijos yra numatytos tuo atveju, jeigu ES finansuojami projektai neatitinka susitarimo sąlygų?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. gegužės 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika