Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 17k
17 mei 2018
O-000051/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000051/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Kati Piri, namens de S&D-Fractie
Renate Sommer, namens de PPE-Fractie
Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie
Marietje Schaake

 Betreft: IPA-financiering voor Turkije ten behoeve van migratiebeheer

De EU heeft in het kader van het in 2011/2012 vastgestelde IPA-programma voor Turkije ongeveer 35,6 miljoen EUR aan middelen van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA) uitgetrokken voor de financiering van gepantserde Cobra II-patrouillevoertuigen. Deze financiële steun is bedoeld om de Turkse regering te helpen bij het verbeteren van het beheer en de beveiliging van de grenzen overeenkomstig het EU-beleid. Volgens Human Rights Watch en Der Spiegel zijn deze voertuigen onlangs echter ingezet om vluchtelingen met geweld naar Syrië terug te sturen. Het Syrische observatiecentrum voor de mensenrechten heeft vastgesteld dat er sinds september 2017 ten minste 42 mensen zijn omgekomen tijdens pogingen om de grens tussen Syrië en Turkije over te steken.

Ook is langs de Turkse grens een betonnen muur gebouwd en worden Syrische asielzoekers niet langer in Turkije toegelaten (met uitzondering van asielzoekers die medische zorg nodig hebben). De door de EU gefinancierde Cobra II-voertuigen worden momenteel gebruikt voor grenspatrouilles in het gebied.

1. Is de Commissie zich ervan bewust dat haar steun aan Turkije beschouwd kan worden als hulp bij de ernstige schending van de mensenrechten en van het internationaal recht indien bewezen wordt dat de door de EU gefinancierde voertuigen gebruikt worden om asielzoekers die internationale bescherming nodig hebben (op gewelddadige wijze) de toegang tot Turkije te beletten?

2. Kan de Commissie aangeven onder welke voorwaarden de voertuigen precies aan Turkije zijn verstrekt en of deze handeling verenigbaar is met de rechtsgrond van de IPA-middelen en artikel 41, lid 2, van het VEU? Kan de Commissie, indien blijkt dat de handeling verenigbaar is met de desbetreffende rechtsgrond, bevestigen dat de voertuigen enkel volgens de in 2011/2012 gemaakte afspraken worden ingezet?

3. Op welke manier wordt het gebruik van de Cobra II-voertuigen gemonitord en welke sancties heeft de Commissie vastgesteld voor het geval dat het door de EU gefinancierde project niet aan de overeengekomen voorwaarden voldoet?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid