Parlamentné otázky
PDF 109kWORD 17k
17. mája 2018
O-000051/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000051/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Kati Piri, v mene skupiny S&D
Renate Sommer, v mene skupiny PPE
Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE
Marietje Schaake

 Vec: Financovanie z IPA na riadenie migrácie v Turecku

EÚ financovala v rámci programu pre Turecko z nástroja predvstupovej pomoci (IPA) 2011/2012 taktické obrnené vozidlá Cobra II vo výške približne 35,6 milióna EUR. Cieľom tejto finančnej pomoci je podporiť úsilie tureckej vlády o zlepšenie bezpečnosti a riadenia hraníc v súlade s politikou EÚ. Organizácia Human Rights Watch a týždenník Der Spiegel však nedávno informovali o tom, že vozidlá Cobra II boli použité na násilné vytlačenie utečencov naspäť na sýrske územie. Podľa sýrskeho monitorovacieho strediska pre ľudské práva zomrelo od septembra minulého roka pri pokuse o prekročenie sýrsko-tureckej hranice minimálne 42 ľudí.

Turecko okrem toho postavilo pozdĺž svojej hranice so Sýriou betónový múr a žiadateľom o azyl zo Sýrie viac nedovoľuje túto hranicu prekročiť (okrem prípadov, keď je potrebná lekárska pomoc). Vozidlá Cobra II, ktoré financovala EÚ, sa teraz používajú na hliadkovanie pozdĺž múra.

1. Uvedomuje si Komisia, že túto situáciu by bolo možné považovať za pomoc Turecku pri závažnom porušovaní ľudských práv a medzinárodného práva, ak sa dokáže, že vozidlá Cobra II sa používajú na (násilné) bránenie ľuďom, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, v žiadaní o azyl v Turecku?

2. Môže Komisia uviesť presné podmienky, za ktorých boli vozidlá Cobra II poskytnuté, a či sú v súlade s právnym základom finančných prostriedkov IPA a s článkom 41 ods. 2 Zmluvy o EÚ? Ak sú s nimi v súlade, môže Komisia potvrdiť, že tieto vozidlá sa používajú výlučne za podmienok dohodnutých a určených v programe 2011/2012?

3. Aký monitorovací systém bol zriadený na hodnotenie používania vozidiel Cobra II a aké sankcie možno uplatniť v prípade, že projekt financovaný Úniou nie je v súlade s dohodnutými podmienkami?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 22. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia