Parlamentsfrågor
PDF 7kWORD 17k
17 maj 2018
O-000051/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000051/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Kati Piri, för S&D-gruppen
Renate Sommer, för PPE-gruppen
Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen
Marietje Schaake

 Angående: Finansiering via föranslutningsinstrument till Turkiet för migrationshantering

EU har genom föranslutningsinstrumentets program för Turkiet 2011/2012 finansierat bepansrade Cobra II-övervakningsfordon till en kostnad av ca 35,6 miljoner euro. Syftet med detta finansiella stöd är att stödja den turkiska regeringens insatser för att förbättra gränsförvaltningen och gränssäkerheten, i enlighet med EU:s politik. Human Rights Watch och Der Spiegel rapporterade emellertid nyligen att Cobra II-fordonen har använts i samband med avvisningar av flyktingar tillbaka in på syriskt territorium. Enligt Syriens centrum för övervakning av mänskliga rättigheter har minst 42 människor dödats när de försökt ta sig över gränsen mellan Syrien och Turkiet sedan september förra året.

Dessutom har Turkiet rest en betongmur längs den turkisk-syriska gränsen och tillåter inte längre att asylsökande från Syrien tar sig över gränsen (utom om de är i behov av läkarvård). De EU-finansierade Cobra II-fordonen patrullerar nu längs muren.

1. Om det kan bevisas att EU-finansierade Cobra II-fordon används för att (med våld) hindra människor i behov av internationellt skydd från att söka asyl i Turkiet, är kommissionen medveten om att detta skulle kunna betraktas som att EU har hjälpt Turkiet att begå allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna och mot internationell rätt?

2. Kan kommissionen ange exakt vilka villkor som gällde för tillhandahållandet av Cobra II-fordonen och om detta är förenligt med den rättsliga grunden för de medel som betalas ut via föranslutningsinstrumentet och med artikel 41.2 i EU-fördraget? Om förenlighet föreligger, kan kommissionen då bekräfta att dessa fordon endast används under de omständigheter som överenskoms och avsågs 2011/2012?

3. Vilken typ av övervakningssystem har inrättats för att utvärdera användningen av Cobra II-fordonen och vilka påföljder föreskrivs för den händelse att det EU-finansierade projektet inte är förenligt med överenskommelsen?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy