Процедура : 2018/2646(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000052/2018

Внесени текстове :

O-000052/2018 (B8-0033/2018)

Разисквания :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 190kWORD 17k
17 май 2018 г.
O-000052/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000052/2018
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Cecilia Wikström, от името на Комисия по петиции

 Относно: Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) върху гражданите на ЕС и по-специално "случайните американци"
 Отговор по време на пленарно заседание 

САЩ е една от двете държави в света, които използват система за данъчно облагане, основано на гражданството.

След влизането в сила на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA) и свързаните с него междуправителствени споразумения, сключени между държавите членки и САЩ, финансовите институции в ЕС са задължени да оповестяват подробна информация относно сметките, притежавани от предполагаеми „лица от САЩ“, което предполага възникването на проблеми, свързани със защитата на личните данни. Извънтериториалното въздействие на FATCA и на свързаните с него междуправителствени споразумения засегна голям брой европейски граждани, по-специално така наречените „случайни американци“, както и лица с двойно гражданство на ЕС/САЩ и членове на техните семейства, които не са граждани на САЩ; FATCA доведе до нарастване на броя на гражданите на ЕС, на които се отказва достъп до основни банкови услуги в ЕС, което изглежда, че е в нарушение на Директивата относно платежните сметки (Директива 2014/92/ЕС) и на Хартата на основните права на ЕС.

1. Как възнамерява Съветът да включи положението на „случайните американци“ в своята оценка за транспонирането на Директивата относно платежните сметки и да гарантира правото на всички граждани на ЕС на достъп до платежна сметка за основни операции без дискриминация, в съответствие с членове 15 и 16 от тази директива?

2. Като се има предвид липсата на реципрочност между САЩ и ЕС в контекста на FATCA и фактът, че САЩ не участват в Общия стандарт за предоставяне на информация на ОИСР, какви дипломатически и законодателни действия възнамерява да предприеме Съветът, за да защити правата и интересите на засегнатите граждани на ЕС от извънтериториалното въздействие на FATCA?

3. Смята ли Съветът, че е необходим съвместен подход на ЕС, за да бъдат защитени по подходящ начин правата на гражданите на ЕС и да се гарантира реципрочност в съответствие с най-високите международни стандарти относно прозрачността на данъчното облагане? По-специално ще обмисли ли Съветът отново възможността за договаряне на споразумение между ЕС и САЩ относно FATCA?

4. Може ли Съветът да извърши пълна оценка на въздействието на FATCA върху гражданите на ЕС и да разясни дали има сериозни различия в положението на гражданите и постоянно пребиваващите лица в различните държави – членки на ЕС, по-специално по отношение на стандартите на ЕС за защита на личните данни и на основните права?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 23 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност