Menetlus : 2018/2646(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000052/2018

Esitatud tekstid :

O-000052/2018 (B8-0033/2018)

Arutelud :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 7kWORD 17k
17. mai 2018
O-000052/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000052/2018
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Cecilia Wikström, Petitsioonikomisjoni nimel

 Teema: USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjuliku mõju kohta ELi kodanikele ja eelkõige nn juhuslikele ameeriklastele
 Vastus täiskogul 

Ameerika Ühendriigid on üks kahest maailma riigist, kus kasutatakse kodakondsusepõhist maksustamist.

Alates FATCA ning sellega seotud, liikmesriikide ja USA vahel sõlmitud valitsustevaheliste kokkulepete jõustumisest peavad ELi finantsasutusted avaldama üksikasjaliku teabe eeldatavate nn USA isikute pangakontode kohta, mis viitab andmekaitseprobleemidele. FATCA ja sellega seotud valitsustevaheliste kokkulepete eksterritoriaalsete mõjude tõttu on kannatanud paljud ELi kodanikud, eelkõige nn juhuslikud ameeriklased, samuti ELi ja USA topeltkodakondsusega isikud, ning nende pereliikmed, kes ei ole USA kodanikud. FATCA tagajärjel ei võimaldata ELis järjest rohkematele ELi kodanikele juurdepääsu põhilistele pangateenustele, mis võib endast kujutada maksekontode direktiivi (direktiiv 2014/92/EL) ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta rikkumist.

1. Kuidas kavatseb nõukogu kaasata nn juhuslike ameeriklaste olukorra oma hinnangusse maksukontode direktiivi ülevõtmise kohta ning tagada, et kõigil ELi kodanikel oleks ilma diskrimineerimiseta ja kooskõlas nimetatud direktiivi artiklitega 15 ja 16 juurdepääs põhimaksekontole?

2. Võttes arvesse, et USA ja EL ei tee FATCA raames kuigi palju vastastikust koostööd, ning et USA ei võta osa OECD ühisest aruandlusstandardist, siis milliseid diplomaatilisi ja seadusandlikke meetmeid kavatseb nõukogu võtta, et kaitsta asjaomaste ELi kodanike õigusi ja huvisid FATCA eksterritoriaalsete mõjude eest?

3. Kas nõukogu on seisukohal, et Eli kodanike õiguste nõuetekohaseks kaitsmiseks ja vastastikkuse tagamiseks on vaja ELi ühist lähenemisviisi, mis vastaks maksude läbipaistvuse kõrgeimatele rahvusvahelistele standarditele? Kas nõukogu kaaluks eelkõige uuesti võimalust alustada läbirääkimisi ELi ja USA vahelise kokkuleppe sõlmimiseks FATCA kohta?

4. Kas nõukogu viiks läbi täieliku hindamise FATCA mõju kohta ELi kodanikele ning selgitaks, kas ELi kodanike ja ELi eri liikmesriikide elanike vahel on tõsine lahknevus, eelkõige seoses ELi andmekaitse ja põhiõiguste standarditega?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika