Procedure : 2018/2646(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000052/2018

Ingediende teksten :

O-000052/2018 (B8-0033/2018)

Debatten :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 21kWORD 17k
17 mei 2018
O-000052/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000052/2018
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Cecilia Wikström, namens de Commissie verzoekschriften

 Betreft: De nadelige gevolgen van FATCA voor EU-burgers en met name "accidental Americans"
 Antwoord plenaire 

De Verenigde Staten zijn een van de twee landen ter wereld met een belastingstelsel dat gebaseerd is op staatsburgerschap.

Sinds de inwerkingtreding van de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en de daarmee verband houdende intergouvernementele overeenkomsten (IGA's) tussen de lidstaten en de VS moeten financiële instellingen in de EU gedetailleerde informatie over rekeningen van vermeende "VS-personen" verstrekken, wat problemen met zich meebrengt wat betreft gegevensbescherming. Een groot aantal Europese burgers ondervindt de extraterritoriale effecten van de FATCA de daarmee verband houdende IGA's, in het bijzonder zogenoemde "accidental Americans" ("toevallige Amerikanen") alsook mensen met een dubbele Europese en Amerikaanse nationaliteit en hun niet-Amerikaanse familieleden. De FACTA heeft ertoe geleid dat een groeiend aantal EU-burgers de toegang tot basisbankdiensten in de EU wordt ontzegd, wat in strijd lijkt te zijn met de richtlijn betaalrekeningen (Richtlijn 2014/92/EU) en het Handvest van de grondrechten van de EU.

1. Hoe is de Raad voornemens de situatie van "accidental Americans" op te nemen in zijn beoordeling van de omzetting van de richtlijn betaalrekeningen, en van alle EU-burgers het recht op toegang zonder discriminatie tot een basisbetaalrekening te waarborgen, overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van de richtlijn?

2. Welke diplomatieke en wetgevende maatregelen is de Raad voornemens te treffen om de belangen van de betrokken EU-burgers te beschermen tegen de extraterritoriale effecten van de FACTA, gezien het aanzienlijke gebrek aan wederkerigheid tussen de VS en de EU in verband met de FACTA en het feit dat de VS niet deelnemen aan de gezamenlijke rapportagestandaard van de OESO?

3. Is de Raad van mening dat een gezamenlijke EU-aanpak nodig is om de rechten van EU-burgers adequaat te beschermen en de wederkerigheid te waarborgen, overeenkomstig de hoogste internationale normen inzake fiscale transparantie? Meer bepaald, zou de Raad de mogelijkheid heroverwegen om een overeenkomst tussen de EU en de VS inzake FATCA af te sluiten?

4. Kan de Raad een volledige beoordeling verrichten van het effect van de FACTA op EU-burgers en toelichten of er een ernstige discrepantie bestaat tussen EU-burgers en EU-ingezetenen in de verschillende EU-lidstaten, met name wat betreft de EU-regels inzake gegevensbescherming en de normen inzake grondrechten?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 23 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid