Postup : 2018/2646(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000053/2018

Předložené texty :

O-000053/2018 (B8-0032/2018)

Rozpravy :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 191kWORD 17k
17. května 2018
O-000053/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000053/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Cecilia Wikström, za Petiční výbor

 Předmět: Nepříznivé dopady zákona FACTA na občany EU, a zejména na tzv. "náhodné Američany"
 Odpověď na plenárním zasedání 

Spojené státy jsou jednou ze dvou zemí na světě, které uplatňují systém zdanění na základě občanství.

Od vstupu v platnost zákona Spojených států o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (FACTA) a uzavření mezivládních dohod mezi členskými státy EU a Spojenými státy jsou finanční instituce v EU povinny sdělovat podrobné informace o účtech držených osobami, o nichž se má za to, že jsou občany USA, což s sebou nese problémy v oblasti ochrany údajů. Extrateritoriální účinky zákona FACTA a souvisejících mezivládních dohod mají dopad na značný počet občanů EU, zejména na tzv. „náhodné Američany“ a na občany s dvojím občanstvím (EU/USA) a jejich rodinné příslušníky, kteří nejsou občany USA. Zákon FATCA je příčinou toho, že stále většímu počtu občanů EU je odpírán přístup k základním bankovním službám v EU, což se zdá být v rozporu se směrnicí o platebních účtech (směrnice 2014/92/EU) a s Listinou základních práv EU.

1. Jak Komise zamýšlí zohlednit situaci „náhodných Američanů“ při posuzování provedení směrnice o platebních účtech a zaručit všem občanům EU jejich právo na přístup k platebnímu účtu se základními prvky bez diskriminace, v souladu s články 15 a 16 směrnice?

2. Jaké legislativní kroky hodlá Komise provést vzhledem k výrazné nereciprocitě mezi USA a EU v kontextu zákona FATCA a k neúčasti USA na společném standardu OECD pro oznamování, aby ochránila práva a zájmy dotčených občanů EU před extrateritoriálními účinky zákona FATCA?

3. Domnívá se Komise, že EU by měla zaujmout společný přístup, aby dostatečně ochránila práva občanů EU a zajistila reciprocitu, v souladu s nejvyššími mezinárodními normami v oblasti daňové transparentnosti? Zejména, přehodnotila by Komise možnost vyjednání dohody o FATCA mezi EU a USA?

4. Mohla by Komise provést plné posouzení dopadu zákona FATCA na občany EU a vysvětlit, zda existuje závažný nesoulad mezi situací občanů a rezidentů v různých členských státech EU, zejména z hlediska norem EU v oblasti ochrany údajů a základních práv?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 23. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí