Procedure : 2018/2646(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000053/2018

Indgivne tekster :

O-000053/2018 (B8-0032/2018)

Forhandlinger :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 105kWORD 17k
17. maj 2018
O-000053/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000053/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Cecilia Wikström, for Udvalget for Andragender

 Om: om FATCA-aftalens negative virkninger for EU-borgere og navnlig for såkaldte "utilsigtede amerikanere" ("accidental Americans")
 Besvarelse på plenarmøde 

USA er et af de to lande i verden, der benytter et statsborgerskabsbaseret skattesystem.

Siden ikrafttrædelsen af den amerikanske lov om efterrettelighed i forhold til beskatning af udenlandske konti (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) og de tilknyttede mellemstatslige aftaler mellem medlemsstaterne og USA, har pengeinstitutterne i EU været forpligtet til at give detaljerede oplysninger om konti, der indehaves af formodede "amerikanske personer", hvilket rejser spørgsmål om databeskyttelse. De ekstraterritoriale virkninger af FATCA og de tilknyttede mellemstatslige aftaler har ramt et stort antal EU-borgere, navnlig de såkaldte "utilsigtede amerikanere" såvel som borgere med både europæisk og amerikansk statsborgerskab og deres ikke-amerikanske familiemedlemmer. FATCA har resulteret i, at et stigende antal EU-borgere nægtes adgang til basale bankydelser i EU, hvilket synes at være i strid med betalingskontodirektivet (direktiv 2014/92/EU) og EU's charter om grundlæggende rettigheder.

1. Hvordan agter Kommissionen at inddrage situationen for "utilsigtede amerikanere" i sin vurdering af gennemførelsen af betalingskontodirektivet i national ret og sikre alle EU-borgere retten til at have adgang til en betalingskonto med basale funktioner uden forskelsbehandling i overensstemmelse med direktivets artikl 15 og 16?

2. I betragtning af den udprægede mangel på gensidighed mellem USA og EU i forbindelse med FATCA og USA's manglende deltagelse i OECD's fælles indberetningsstandard, hvilke diplomatiske og lovgivningsmæssige skridt agter Kommissionen da at tage for at beskytte de berørte EU-borgeres rettigheder og interesser mod de ekstraterritoriale virkninger af FATCA?

3. Mener Kommissionen, at der er brug for en fælles EU-tilgang for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af EU-borgernes rettigheder og sikre gensidighed i overensstemmelse med de højeste internationale standarder for gennemsigtighed i skattespørgsmål? Vil Kommissionen navnlig genoverveje muligheden for forhandling af en EU/USA-aftale om FACTA?

4. Vil Kommissionen foretage en tilbundsgående analyse af FACTA's virkdninger for EU-borgree og forklare, om der foreligger en alvorlig diskrepans mellem EU-borgere og hjemmehørende i forskellige EU-medlemsstater, navnlig for så vidt angår EU’s standarder for databeskyttelse og grundlæggende rettigheder?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 23. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik