Menettely : 2018/2646(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000053/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000053/2018 (B8-0032/2018)

Keskustelut :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 18k
17. toukokuuta 2018
O-000053/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000053/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Cecilia Wikström, Vetoomusvaliokunnan puolesta

 Aihe: Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain (FATCA) kielteisistä vaikutuksista EU:n kansalaisiin ja erityisesti "sattumanvaraisiin yhdysvaltalaisiin"
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Yhdysvallat on toinen maailman kahdesta maasta, jotka soveltavat kansalaisuuteen perustuvaa verotusta.

FATCAn ja siihen liittyvien, jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen hallitusten välisten sopimusten tultua voimaan EU:n rahoituslaitosten on täytynyt paljastaa yksityiskohtaisia tietoja oletettujen ”yhdysvaltalaisten henkilöiden” omistamista tileistä, mikä nostaa esiin tietosuojakysymyksiä. FATCAn ja siihen liittyvien hallitustenvälisten sopimusten ekstraterritoriaaliset ulottuvuudet ovat vaikuttaneet moniin Euroopan kansalaisiin, erityisesti nk. ”sattumanvaraisiin yhdysvaltalaisiin” sekä unionin ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalaisiin ja heidän perheenjäseniinsä, jotka eivät ole Yhdysvaltojen kansalaisia. FATCA on johtanut siihen, että yhä useammilta EU:n kansalaisilta evätään peruspankkipalvelut EU:ssa, mikä näyttää rikkovan maksutilidirektiiviä (direktiivi 2014/92/EU) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita.

1. Miten komissio aikoo sisällyttää ”sattumanvaraisten yhdysvaltalaisten” tilanteen arvioonsa maksutilidirektiivin kansalliseen lainsäädäntöön saattamisesta ja taata kaikille EU:n kansalaisille mahdollisuuden käyttää perusmaksutiliä direktiivin 16 ja 15 artiklan mukaisesti ilman syrjintää?

2. Kun otetaan huomioon merkittävä vastavuoroisuuden puute Yhdysvaltojen ja EU:n välillä FATCA-sopimuksessa ja se, että Yhdysvallat ei ole mukana OECD:n yhteisessä tietojenvaihtostandardissa, mihin diplomaattisiin ja lainsäädännöllisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä asianomaisten unionin kansalaisten oikeuksien ja etujen suojelemiseksi FATCAn ekstraterritoriaalisilta ulottuvuuksilta?

3. Katsooko komissio, että tarvitaan EU:n yhteistä toimintatapaa, jotta EU:n kansalaisten oikeuksia voidaan suojella asianmukaisesti ja taata vastavuoroisuus tiukimpien verotuksen avoimuutta koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti? Voisiko komissio erityisesti harkita uudelleen mahdollisuutta aloittaa neuvottelut EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä FATCA-sopimuksesta?

4. Voisiko komissio tehdä kattavan vaikutustenarvioinnin FATCAn vaikutuksista EU:n kansalaisiin ja selvittää, onko eri jäsenvaltioissa olemassa merkittäviä eroavuuksia EU:n kansalaisten ja asukkaiden välillä erityisesti EU:n tietosuojasääntöjen ja perusoikeusvaatimusten osalta?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 23. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö