Nós Imeachta : 2018/2646(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000053/2018

Téacsanna arna gcur síos :

O-000053/2018 (B8-0032/2018)

Díospóireachtaí :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 99kWORD 17k
17 Bealtaine 2018
O-000053/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000053/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Cecilia Wikström, thar ceann An Coiste um Achainíocha

 Ábhar: Éifeachtaí díobhálacha FATCA ar shaoránaigh AE agus ar 'Mheiriceánaigh de thaisme' go háirithe
 Freagra sa suí iomlánach 

Tá na Stáit Aontaithe ar cheann den dá thír ar domhan ina n-úsáidtear córas cánach atá bunaithe ar shaoránaigh.

Ó theacht i bhfeidhm an Achta um Chomhlíontacht Cánach Cuntas Eachtrach de chuid na Stát Aontaithe (FATCA) agus na gcomhaontuithe idir-rialtasacha gaolmhara arna dtabhairt i gcrích idir na Ballstáit agus na Stáit Aontaithe, tá sé d’oibleagáid ar institiúidí airgeadais in AE faisnéis mhionsonraithe a nochtadh maidir le cuntais atá ag ‘saoránaigh SAM’ toimhdithe, rud a thugann le tuiscint go bhfuil saincheisteanna i ndáil le cosaint sonraí ann. Maidir le héifeachtaí seach-chríochacha FATCA agus a chuid comhaontuithe idir-rialtasacha gaolmhara, tá difear déanta acu do líon mór saoránach de chuid AE, go háirithe do ‘Mheiriceánaigh de thaisme’, mar a thugtar orthu, mar aon le dé-shaoránaigh AE/SAM agus na daoine dá dteaghlaigh nach as SAM dóibh. Mar thoradh ar FATCA, tá an líon saoránach de chuid AE a bhfuil rochtain ar sheirbhisí baincéireachta bunúsacha in AE á diúltiú dóibh ag dul i méid, rud atá ina shárú, de réir cosúlachta, ar an Treoir maidir le Cuntais Íocaíochta (Treoir 2014/92/AE) agus ar Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

1. Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún cás na ‘Meiriceánach de thaisme’ a áireamh ina measúnú trasuímh ar an Treoir maidir le Cuntais Íocaíochta, agus a ráthú go mbeidh sé de cheart ag saoránaigh uile AE rochtain a bheith acu, gan idirdhealú, ar chuntas íocaíochta le gnéithe bunúsacha, i gcomhréir le hAirteagal 15 agus Airteagal 16 den Treoir?

2. I bhfianaise easpa shuntasach na cómhlartachta idir SAM agus AE i gcomhthéacs FATCA agus neamh-rannpháirtíocht SAM i gComhchaighdeán Tuairiscithe OECD, cén ghníomhaíocht taidhleoireachta agus reachtach atá beartaithe ag an gCoimisiún a dhéanamh chun cearta agus leasanna na saoránach AE lena mbaineann a chosaint ar éifeachtaí seach-chríochacha FATCA?

3. An measann an Coimisiún go bhfuil gá le cur chuige comhpháirteach AE chun cearta shaoránaigh AE a chosaint go leordhóthanach agus chun an chómhalartacht a áirithiú, i gcomhréir leis na caighdeáin idirnáisiúnta is airde maidir le trédhearcacht chánach? Go háirithe, an ndéanfadh an Coimisiún breithniú athuair ar an bhféidearthacht comhaontú AE-SAM maidir le FATCA a chaibidliú?

4. An bhféadfadh an Coimisiún measúnú iomlán a dhéanamh ar thionchar FATCA ar shaoránaigh AE, agus a mhíniú cé acu atá nó nach bhfuil neamhréireacht thromchúiseach ann idir saoránaigh AE agus cónaitheoirí i mBallstáit éagsúla de chuid AE, go háirithe a mhéid a bhaineann le caighdeáin AE maidir le cosaint sonraí agus cearta bunúsacha?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 23 Bealtaine 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais