Procedure : 2018/2646(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000053/2018

Ingediende teksten :

O-000053/2018 (B8-0032/2018)

Debatten :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 21kWORD 17k
17 mei 2018
O-000053/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000053/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Cecilia Wikström, namens de Commissie verzoekschriften

 Betreft: Nadelige gevolgen van FATCA-wet voor EU-burgers en met name "toevallige Amerikanen"
 Antwoord plenaire 

De Verenigde Staten zijn een van de twee landen ter wereld die belastingen heffen op grond van burgerschap.

Sinds de inwerkingtreding van de Amerikaanse FATCA-wet (Foreign Account Tax Compliance Act) en de desbetreffende intergouvernementele overeenkomsten (IGA's) tussen de lidstaten en de VS moeten financiële instellingen in de EU gedetailleerde informatie over rekeningen van vermeende "VS-personen" verstrekken, wat problemen met zich meebrengt wat betreft gegevensbescherming. Een groot aantal EU-burgers ondervindt de extraterritoriale effecten van de FATCA en de daarmee verband houdende IGA's, in het bijzonder zogenoemde "toevallige Amerikanen" alsook mensen die zowel EU-burger als Amerikaan zijn, en hun niet-Amerikaanse familieleden. De FATCA heeft ertoe geleid dat een toenemend aantal EU-burgers de toegang tot basisbankdiensten in de EU wordt ontzegd, wat in strijd lijkt te zijn met de richtlijn betaalrekeningen (Richtlijn 2014/92/EU) en het Handvest van de grondrechten van de EU.

1. Hoe is de Commissie voornemens de situatie van "toevallige Amerikanen" mee te nemen in haar beoordeling van de omzetting van de richtlijn betaalrekeningen, en te garanderen dat alle EU-burgers recht hebben op toegang zonder discriminatie tot een basisbetaalrekening, overeenkomstig de artikelen 15 en 16 van de richtlijn?

2. Er is in verband met de FATCA sprake van een aanzienlijk gebrek aan wederkerigheid tussen de VS en de EU en voorts werken de VS niet mee aan de gezamenlijke rapportagestandaard van de OESO. Welke diplomatieke en wetgevende maatregelen is de Commissie gezien het voorgaande voornemens te treffen om de rechten en belangen van de betrokken EU-burgers te beschermen tegen de extraterritoriale effecten van de FATCA?

3. Is de Commissie van mening dat een gezamenlijke EU-aanpak nodig is om de rechten van EU-burgers adequaat te beschermen en wederkerigheid te waarborgen, overeenkomstig de hoogste internationale normen inzake fiscale transparantie? Is de Commissie meer bepaald bereid opnieuw na te denken over de mogelijkheid om tot een overeenkomst tussen de EU en de VS inzake de FATCA te komen?

4. Kan de Commissie een volledige beoordeling verrichten van het effect van de FATCA op EU-burgers en toelichten of er een ernstige discrepantie bestaat tussen EU-burgers en ingezetenen in de verschillende EU-lidstaten, met name wat betreft de EU-regels inzake gegevensbescherming en de normen inzake grondrechten?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 23 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid