Procedura : 2018/2646(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000053/2018

Teksty złożone :

O-000053/2018 (B8-0032/2018)

Debaty :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 191kWORD 17k
17 maja 2018
O-000053/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000053/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Cecilia Wikström, Komisji Petycji

 Przedmiot: Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE, w szczególności tzw. Amerykanów z przypadku
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Stany Zjednoczone są jednym z dwóch krajów na świecie stosujących system opodatkowania na podstawie obywatelstwa.

Po wejściu w życie ustawy o wypełnianiu obowiązków podatkowych w stosunku do rachunków posiadanych za granicą (FATCA) i powiązanych umów międzyrządowych zawartych między państwami członkowskimi i Stanami Zjednoczonymi unijne instytucje finansowe muszą ujawniać szczegółowe informacje na temat rachunków będących w posiadaniu osób jakoby podlegających obowiązkowi podatkowemu w USA, co pociąga za sobą skutki dla ochrony danych. Eksterytorialne skutki FATCA i powiązanych umów międzyrządowych odczuwa duża liczba obywateli UE, zwłaszcza tzw. Amerykanie z przypadku, a także obywatele z podwójnym amerykańsko-unijnym obywatelstwem i ich członkowie rodzin niebędący Amerykanami. FATCA powoduje, że rosnącej liczbie obywateli UE odmawia się dostępu do podstawowych usług bankowych w UE, co wydaje się naruszać dyrektywę w sprawie rachunków płatniczych (dyrektywa 2014/92/UE) i Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej.

1. Jak Komisja zamierza uwzględnić sytuację tzw. Amerykanów z przypadku w ocenie transpozycji dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych i zagwarantować wszystkim obywatelom UE prawo dostępu do rachunku płatniczego w podstawowej ofercie bez dyskryminacji i zgodnie z art. 15 i 16 wspomnianej wyżej dyrektywy?

2. Biorąc pod uwagę rażący brak wzajemności między USA i UE w kontekście FATCA i niestosowanie przez USA wspólnego standardu wymiany informacji finansowych opracowanego przez OECD, jakie działania dyplomatyczne i ustawodawcze zamierza podjąć Komisja, aby chronić prawa i interesy zainteresowanych obywateli UE przed eksterytorialnymi skutkami FATCA?

3. Czy Komisja uważa, że konieczne jest wspólne unijne podejście, które pozwoli na adekwatną ochronę praw obywateli UE i zapewni wzajemność, zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami w zakresie przejrzystości podatkowej? Czy Komisja weźmie pod uwagę możliwość renegocjacji umowy FATCA między UE i USA?

4. Czy Komisja mogłaby dokonać wyczerpującej oceny skutków umowy FATCA dla obywateli UE i wyjaśnić, czy między obywatelami i rezydentami UE w różnych państwach członkowskich UE istnieją duże różnice, zwłaszcza jeśli chodzi o unijne przepisy o ochronie danych i standardy przestrzegania praw podstawowych?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności